Category: Islam
Prava starijih u islamskom vjerozakonu

Prava starijih u islamskom vjerozakonu

0

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog  Uvod Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na vođu poslanika, njegovu porodicu, sve njegove drugove i one koji ga ...

READ MORE +
Stav islama prema kremiranju

Stav islama prema kremiranju

0

Allahova Knjiga je prvi izvor šerijata. U njoj se nalaze opšti i posebni propisi. Opšte propise pojašnjava Sunnet, a posebni su sami sebi dovoljni. U muslimanskoj vizuri Kur'an ...

READ MORE +
Iznevjeriti obećanje i oštetiti u raspravi

Iznevjeriti obećanje i oštetiti u raspravi

0

Još uvijek govorimo o licemjerstvu i dvoličnjacima. Utječemo se Allahu od licemjerstva. Vjerovjesnik, s.a.v.s., se utjecao Allahu, dž.š., da ga toga sačuva, govoreći: „Allahu ...

READ MORE +
Kršenje ugovora

Kršenje ugovora

0

 Svojstva licemjera su eksplicitno opisana u Kur'an-i Kerimu i Sunnetu Poslanika, s.a.v.s.: - „Kada govori laže, kada obeća ne ispuni, kada mu se nešto povjeri on to iznevjeri – ...

READ MORE +
Post – strpljenje i samokontrola

Post – strpljenje i samokontrola

0

Mahmud Šeltut, Šejhu-l-Azhara Post je po važnosti drugi vjerski obred a označava apstinenciju od hrane, pića i tjelesnog (seksualnog) uživanja i to u vremenskom intervalu od ...

READ MORE +