Posljednje riječi Spartakove

(اخر كلمات سبارتاكوس) Prvi čin Slava Sotoni, božanstvu vjetrova Koji u lice reče „Ne” onima koji rekoše „Da”, Koji nauči čovjeka da pocijepa ništavilo Koji reče „Ne”, pa ne umrije I koji posta duša vječno bolna. Drugi čin Visim s jutarnjih vješala! Čelo mi je smrću spušteno Jer živ, nisam ga htio spuštati! … … … Opširnije