Medicinske knjige o zdravom životu iz muslimanske civilizacije

Autor Cem Nizamoglu Prevod, Džemo Redžematović Ako mislite da su medicinski savjeti o zdravom načinu života – dobri hranjivi sastojci, vježbanje i život bez stresa moderna medicinska praksa, možda ćete razmisliti ponovo i pridružiti nam se kako bismo otkrili 5 medicinskih knjiga od prije 1.000 godina koje su istraživale upravo te teme. Ako mislite da … Opširnije

Nevjerovatni mehanički uređaji iz muslimanske civilizacije

Autor, Cem Nizamoglu Prevod, Džemo Redžematović Potpuno automatizovani uređaji za podizanje vode, pumpe, vjetrenjače i još mnogo toga! Otkrijte neke od najfascinantnijih uređaja iz Zlatnog doba muslimanske civilizacije koji su donijeli kreativne i inovativne ideje pomažući u pokretanju poljoprivrede i industrije od južne Španije pa sve do Kine. Tokom Zlatnog doba muslimanske civilizacije nove kreativne i … Opširnije

Osvajanje Egipta: Razgovor Ubadeta ibn as-Samita sa egipatskim vladarem Mukavkisom

  Osvajanje Egipta zauzima veoma značajno mjesto u islamskoj historiografiji. To iz razloga što sadrži mnoge poruke i predstavlja prekretnicu u islamskoj ekspanziji. Egipat je bio premija i važan centar kasnijeg islamskog misionarstva, ali je označio i poraz jedne velike imperije koja je dugo zadavala probleme muslimanima. Ukoliko je cilj impozantniji utoliko su bitke žešće … Opširnije

Tajna Vezirove džamije – vruća kiša je padala iz vedra neba

Na sjeveroistoku Crne Gore, u Gusinju, nalazi se Vezirova džamija, jedan od najstarijih spomenika islamske monomentalne kulture. Ova džamija, koja je najstarija u Gusinju, poznata je i kao mjesto gdje se čuvaju kamenčići iz rijeke Grnčar, na kojima se 1933. godine učila dova za kišu, u vremenu kada je ovaj kraj pogodila nezapamćena suša. Vezirova … Opširnije

Učenjak i tiranin

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Uvod Ovo je novi-stari pozorišni komad. Novi po svojoj formi, a stari po sadržaju i tematici. U nešto drugačijoj formi, napisao sam ga prije sedamnaest godina. Od Boga je bilo određeno da predstava ostvari veliki uspjeh, a potom da se negdje zaturi i da je ne mogu više pronaći. Naviru … Opširnije

Zvižduk bulbula

Pjesnik al-Asme'i i abbasijski halifa Abu Dža'fer al-Mansur   Pripovijeda se da je abbasijski halifa Abu Dža'fer al-Mansur bio veoma obazriv prema trošenju državnog novca. Običaj tadašnjih halifa bio je da obilato darivaju pjesnike bilo novcem ili poklonima. Abu Dža'fer se dosjetio jednog trika da taj običaj prekine. Izdao je proglas da će onaj ko … Opširnije

Pjesnik sa ćupom

  Pjesnik sa ćupom Pripovijeda se da je jedan siromašni pjesnik dobio ukor od svoje žene zbog siromaštva, pa ga je i, prosto, istjerala iz kuće rekavši mu da donese nešto hrane kući. On je uzeo ćup i zaputio se da odnekuda donese hranu. Idući tako, primjeti gužvu na jedno inače mirno mjesto, te vide … Opširnije

El-Karevijjin – najstariji univerzitet na svijetu

Džamija el-Karevijjin u Fesu – najstariji univerzitet na svijetu Univerzitet el-Karevijjin (جامعة القرويين) nalazi se u Fesu, Maroko. To je najstariji univerzitet na svijetu koji od svog samog osnivanja kontinuirano i dan-danas funkcioniše. UNESCO je 1963. godine donio odluku da nekadašnja medresa El-Karavijjin u Fesu ima status univerziteta od samog početka 859. te da zbog toga … Opširnije

Al-Atabek

Porijeklo i značenje Al-Atabek je sintagma koja označava savjetnika ili učitelja turskih vladara koji su bili zaduženi za odgajanje istaknutih vojskovođa u doba Seldžuka, a koji su po očevoj strani bili u srodstvu sa njima. Riječ „Ata“ je turskog porijekla koja označava predaka. Ona je sastavni dio raznih sintagmi poput „ata-bek“. Beg označava vođu ili … Opširnije