Motivi prelaska na islam

Islam Peace

Šta je islam?

Osnova islamskog vjerovanja je da ne postoji drugi bog osim Allaha. On je Jedan, Jedini, Prvi i Posljednji, nema partnera, sinova, kćeri niti posrednika. On je sam u Svojoj dominaciji i svemoći. Islam je čisti monoteizam.

Vjera islam obuhvata vrlo jednostavan koncept i istinu – Bog je jedan, a potčinjenost Božijoj volji označava islam. Islam znači, potčinjenost Božjoj volji i svemoći. Korijen riječi islam (suglasnici s-l-m) je ekvivalent arapskim riječima koja znače mir i sigurnost. U stvarnosti, mir i sigurnost dolazi od života koji se živi po Božjoj volji. Kada se pokoravamo Božjoj volji, mi smo onda muslimani a da bi pokazali našu iskrenost u tome, kada smo sami ili u društvu s drugim muslimanima, mi izgovaramo La ilahe illallah, Muhammedun resulullah! Nema drugog boga osim Allaha, a Muhammed je Njegov rob i poslanik.

Kad god čovjek doživljava i razumije Božju milost, sotona (ar. šejtan) na svaki način pokušava da mu našteti. Šejtan ne želi da čovjek osjeti blagodati i milost, već želi da osjeća tjeskobu i depresiju. On želi da ljudi čine pogreške i grijehove. Šejtan želi da baci u očaj svakog ko osjeća ljubav Božju, dakle, on želi da koliko god može našteti ljudima.

“E, zato što si odredio pa sam u zabludu pao“ – reče – „kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati. Pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti d većina njih neće zahvalna biti!“ (Kur'an, 7:16-17).

Kad god čovjek shvati istinu i želi postati musliman, šejtan ubaci riječ ‘ali’. Želim postati musliman … ALI! Ali, ja nisam još spreman. Ali, ja ne govorim arapski jezik. Ali, ja sam bijelac/crnac. Ali, ja ništa ne znam o islamu.

Bog nas je upozorio na šejtana i na njegove lukavštine:

“O sinovi Ademovi. Neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo” (Kur'an 07:27).

“Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!” (Kur'an 35:6).

Šejtan došapatavanjem pokušava spriječiti prelazak na islam. Te ideje ne bi trebale stajati na putu osobi da se poveže, odnosno ponovo uspostavi vezu s najmilostivijim Allahom. U ovom članku, a i sljedećim, mi ćemo raspravljati o nekim najpoznatijim predrasudama, i staviti ih na posmatranje i vidjeti da je Bog doista Samilostan. On je učinio prelazak na islam lahkim, a nikako teškim. Ne postoji izgovor, ali!

1. Želim biti musliman, ali ne želim da promijenim svoje ime

Osoba koja prihvata islam ne mora promijeniti svoje ime. Poslanik Muhammed, alejhi selam (Bog ga spasio), rekao je da svako ima pravo na lijepo ime, ono ime čije je značenje ili karakter dobro. Za veliku većinu ljudi to nije problem, no ako otkrijete da vaše ime ima loše značenje ili je istovjetno s grješnicima i tiranima, bolje je da ga promijenite u neko prihvatljivo ili pozitivno. Ako osoba ima ime nekog idola ili svojim imenom odražava pokoravanje nečemu ili nekome drugom pored Boga, onda to ime mora promijeniti. Zapamtite da je islam, ipak, jednostavan. Ako ćemo mijenjajući svoje zvanično ime izazvati poteškoče, turbulencije u društvu ili štetu, bilo bi dovoljno da ga osoba promijeniti samo među svojim prijateljima i porodicom.

2. Hoću da budem musliman ali uopšte ne znam arapski

Vjera islam je objavljena svim ljudima, mjestima i vremenima. Ona nije namijenjena samo Arapima ili onima koji govore arapskim jezikom. Od ukupnog broja muslimana (1,9 milijarde) većina njih nemaju arapsko porijeklo. Osoba može postati musliman a da ne zna ni jednu riječ arapski, jer to ne utiče na njegovu ili njezinu sposobnost da prihvati islam. Međutim, jezik Kur'ana je arapski i svakodnevne molitve (namazi) izvode se na arapskom, pa iako nije potrebno učiti cijeli jezik, nakon prihvatanja islama, potrebno je naučiti neke arapske sure i ajete. Ako osoba nije u stanju naučiti dovoljno arapski da obavlja molitve, što zbog nedostatka govora ili što nije u stanju izgovarati riječi na arapskom, ona mora to pokušavati koliko je u stanju. Ako učenje barem nekih arapskih riječi nije izvodljivo, onda je osoba oslobođena od ove obaveze, jer Bog ne opterećuje ljude s više nego što mogu podnijeti. Međutim, Uzvišeni Bog kaže da je učenje Kur'ana učinio jednostavnim, stoga je obaveza da osoba pokuša i da sve od sebe da nauči.

“Bog nikog ne opterećuje preko mogućnosti njegovih” (Kur'an 2:286)

“A mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikog ako bi pouku primio?” (Kur'an 54:17).

Jedan čovjek je došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “O Božiji Poslaniče, nauči me nešto iz Kur'ana što će mi biti dostatno, jer ja ne umijem čitati” On je rekao: “Reci: Subhan-Allah ve'l-hamdu Lillah ve la ilahe ilahe illa Allahu vallahu Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi-l-alijji-l-azim. (Slava Allahu i hvala Allahu i nema drugog boga osim Allaha – Allah je najveći. Nema stanja niti moći osim s Allahovim dopuštenjem.”

Prihvatanje islama je jednostavno. To je proces bez komplikacija. U drugom dijelu ćemo raspraviti obrezivanje, činjenicu da islam nema etničkih ili rasnih ograničenja i da se može postati muslimanom ne znajući puno o toj vjeri.

Nema drugog Boga osim Allaha. To je jednostavna izjava koja prelazak na islam čini lahkim. Postoji samo jedan Bog, i samo jedna vjera, ništa ne može biti jednostavnije. Međutim, kao što smo malo prije spomenuli, kad god čovjek shvata istinu i želi da postane musliman, šejtan mu umetne misao; ali. Želim da postanem musliman… ALI. Ali, nisam još spreman, ne znam da govorim arapski, ili ne želim da mijenjam svoje ime. Danas ćemo diskutovati mnoge predrasude koji sprječavaju ljude da pređu na islam.

3. Želim biti musliman, ali ne želim biti obrezan

Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je rekao da se svako dijete rodi u stanju fitre, s ispravnim poimanjem Boga. Hadisi Poslanika, s.a.v.s., govore nam da postoje pet uslova koji se odnose na fitru (prirodno stanje bivanja).

“Pet stvari su dio fitreta: nebrijanje brade i skraćivanje brkova, obrezivanje, odstranjivanje malja ispod pazuha i stidnih dijelova tijela, i rezanje noktiju”. Vjeruje se da je ovo drevni način koji je bio praksa Ibrahima, a.s., a to je prirodni način kojeg su slijedili poslanici i vjernici koji su poštovali objavljene zakone od Boga.

Većina islamskih učenjaka se slaže da je obrezivanje obavezno za muškarce pod uslovom da nemaju bojazan da im to može naškoditi. Pri procjeni stupnja štete čovjek mora gledati na Kur'an i vjerodostojna učenja Poslanika Muhameda kako bi odabrao najbolji izbor. Ako čovjek smatra da nije u stanju da se obreže uslijed strada od ozlijede ili zbog bilo kojeg drugog valjanog medicinskog razloga koji mu može uporpastiti život onda treba od takve namjere odstupiti. Nije dopušteno da ovo pitanje postane barijera koja sprječava čovjeka da prihvati islam. Drugim riječima, to nije uslov da čovjek postane musliman. Također, to nije prepreka da čovjek obavlja namaz. U islamu žena nije obavezna da se obrezuje. Ipak, obrezivanje je danas veoma lagan medicinski zahvat koji se obavlja uz anesteziju i ne traje duže od desetak minuta. A učinak obrezivanja je veliki s medicinskog aspekta, po zdravlje i higijenu muškarca. O tome pogledajte članke koji tretiraju ovu tematiku.

4. Želim biti musliman ali sam bijelac/crnac

Islam je vjera koja je objavljena svim ljudima, mjestima i vremenima. Ona nije objavljena samo za određene rase ili narode. Islam je kompletni način života koji se temelji na učenjima Kur'ana i autentičnu tradiciju Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Iako je Kur'an objavljen na arapskom jeziku a Poslanik Muhammed bio Arapin, bilo bi pogrešno pretpostaviti da su svi muslimani Arapi, ili da su svi Arapi muslimani. Zapravo, većina muslimana u svijetu (1,9 milijarde muslimana) nisu Arapi.

Nema rasnog ili etničkog preduslova da čovjek bude musliman. U svojoj završnoj propovijedi Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je ponovio ovu činjenicu vrlo jezgrovito.

“Svi ljudi su o od Adema, a Adem je od zemlje. Nema Arap nadmoć nad nearapom, niti bijelac ima superiornost nad crncem, niti crnac ima nadmoć nad bijelcem, osim po pobožnosti i dobrom ponašanju. Znajte da je svaki musliman brat muslimanu i da muslimani čine jedno bratstvo “.

“O ljudi! Mi smo vas stvorili od muškarca i žene, i razdijelili vas u narode i plemena da biste znali jedni druge” (Kur'an 49:13).

 5. Želim biti musliman, ali ne znam ništa o islamu

Da bi se postalo muslimanom nema potrebe da se puno zna o islamu. Dovoljno je da se zna značenje iskaza pripadnosti islamu (šehadet) i šest stubova vjere. Osoba koja prihvati islam ima dosta vremena da nauči više o svojoj vjeri. Nema potrebe da se u tome žuri. Stvari treba osvajati polako i vlastitim tempom sigurno koračati naprijed. Došlo je vrijeme da shvatimo inspirativnu ljepotu i jednostavnost islama, i da naučimo životopise svih vjerovjesnika i glasnika islama, uključujući posljednjeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Musliman nikada ne prestaje da uči i da se informiše, to je proces koji traje do smrti.

6. Želim biti musliman, ali sam počinio previše grijeha

Kada neko izgovori šehadet, tj. posvjedoči da nema boga osim Allaha, a da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik, on postaje poput novorođenčeta. Svi njegovi prethodni grijesi, bez obzira koliko bili veliki ili mali, su oprani. On je čist i slobodan od grijeha, poput sjajnog i bijelog papira, jer to je za njega novi početak i preporod.

“Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo” (Kur'an: 08:38).

Niko se ne prisiljava da prihvati istinu islama. Međutim, ako vaše srce govori da postoji samo Jedan Bog, onda ne oklijevajte.

“Nema prisile u vjeru. Uistinu, pravi put se jasno razlikuje od krivog puta. Ko ne vjeruje u šejtana a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje izna” (Kur'an 2:256).

 7. Želim biti musliman, ali postoje neki grijesi koje ne mogu prestati da radim

Ako osoba, zaista, vjeruje da nema boga osim Allaha, ona bi trebala prihvatiti islam, bez odgađanja, čak i ako smatra da će nastaviti činjenje grijeha. Kada osoba živi bez određenih moralnih ograničenja i načela, u početku mu islam može izgledati kao skup pravila koja je nemoguće ispoštovati. Muslimani ne piju alkohol, muslimani ne jedu svinjetinu, muslimanke moraju nositi mahrame (hidžab), muslimani se moraju klanjati Bogu pet puta svaki dan. Neki ljudi i žene govore: “Nikako ne mogu prestati da pijem”, ili “previše mi je da se molim svaki dan, a kamoli pet puta dnevno”! Stvarnost je, međutim, drugačija. Kad osoba prihvati činjenicu da nema boga, osim Allaha, i kada razvije odnos s Njim, pravila i propisi postaju lagahni. Za neke, prihvatanje smjernica za srećan život je pitanje dana, čak i sati, a za druge to mogu biti sedmice, mjeseci ili čak godine. Putovanje u islam je različito kod svake osobe. Važno je da se zapamti da Bog oprašta sve grijehe, osim politeizma. Vjernik može, milošću Božjom, biti primljen u Džennet (raj) bez obzira na grijehe koje je počinio. S druge strane, nevjernik, onaj koji obožava nešto ili nekog, mimo jedinoga i pravoga Boga, bit će poslat u džehennem (vječni pakao). Stoga ako biramo između neprihvatanja islama uopšte ili prihvatanja islama kao griješnici, zasigurno da je drugi izbor puno bolji.

8. Želim biti musliman, ali bojim se da drugi saznaju

Kao što smo već više puta naglasili ne postoji ništa na svijetu što može spriječiti osobu da prigrli islam. Ako se osoba boji reakcije drugih, kao što su roditelji, brat, sestra ili prijatelj, i smatra da nisu spremni da ih se informiše, ipak treba pokušati da koliko god može praktikuje islam u tajnosti. Kako vrijeme prolazi, a veza s Bogom postane čvrsta, vjerovanje osobe će postati jače a oni će znati kako da se nose sa tim stanjem na najbolji način. U stvari, novi musliman će se sigurno osjećati slobodnim i počet će da osjeća potrebu da svima obznani ljepotu islama.

U međuvremenu dobra je ideja da se polako i suptilno pripreme prijatelji i porodica za promjene koje će se očito primijetiti. Možda bi se moglo početi otvoreno razgovarati o Bogu i religiji općenito, izraziti zanimanje za druge vjere a islam posebno. Kada osoba počne praktikovati islam, što je u stvari način života, oni koji su često blizu njih će primijetiti razliku. Oni će primijetiti novo poštovanje prema njima, porodici i društvu u cjelini, a također će se vidjeti promjene u ponašanju. Od često uznemirenog i nezadovoljnog čovjeka primjetit će opuštenog i zadovoljnog člana porodice i društva.

Islam je način života i teško ga je dugo sakrivati. Važno je zapamtiti da kad ljudi budu saznali za tvoje preobraćenje na islam da će tada reagovati. To će se razlikovati u rasponu od onih koji su sretni zbog prihvatanja islama i onih koji će biti uzrujani i razočarani. Oni uzrujani, često vremenom pređu preko toga i počnu da prihvataju promjene. A kad vide mnoge pozitivne promjene u vama, oni mogu cijeniti vašu konverziju. Treba ostati jak, odlučan i treba znati da je Bog s vama. Vaše riječi i iskustva mogu vrlo dobro poslužiti da i drugi slijede vaš primjer. Imajte povjerenje u Boga, naučite sve što možete o toj novoj vjeri i neka svjetlo islama zasja u vašim očima.

9. Želim biti musliman, ali ne poznajem nijednog muslimana

Neki ljudi uče o islamu čitajući, drugi posmatrajući ponašanje muslimana u svojim gradovima, neki uče o islamu iz TV programa ili interneta, a za neke motiv da nešto saznaju je zvuk poziva na namaz (ar. ezan). Često ljudi traže i pronađu ljepotu islama bez da se upoznaju i ikada sretnu sa muslimanima. Jednostavno nije potrebno poznavati muslimane prije prelaska na islam.

Prelazak na islam je jednostavan čin. Izgovarajući riječi: Ja svjedočim da nema boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov poslanik, (EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH) postaje se muslimanom. Prelazak ne mora biti upriličen u džamiji ili islamskom centru. Potrebna su samo dva svjedoka muslimana. I da se čovjek simbolično okupa, skidajući tako fizičku i duhovnu nečistoću sa sebe. Ove stvari su manifestacija bratstva islama i znače početak nove vjere s moralno-duhovnom potporom od strane drugih muslimana. Ako ne postoji džamija ili islamski centar u blizini ili muslimani koji će vam pomoći, jednostavno možete pratiti postupak koji je objašnjen u naslovu “Kako preći na islam i postati musliman.”

Stoga, nakon prelaska na islam, za novog muslimana može biti vrlo korisno da uspostavi kontakt s ostalim muslimanima. Članovi vaše nove duhovne porodice, mogu se naći odlaskom u lokalnu džamiju i islamski centar, ili upoznavanjem sa muslimanom koji živi u istoj, zgradi, ulici, vozi se istim autobusom ili radi sa vama u istoj firmi. Čak iako je novi musliman potpuno sam, on ili ona, su spojeni sa 1,9 milijardu drugih muslimana.

Prije ili poslije preobraćenja ova web stranica je dostupna kako bi pomogla novim muslimanima ili onim koji razmišljaju o prelasku na islam. Postoje doslovno na hiljade članaka o islamu koji se mogu lahko razumjeti. Nakon svog preobraćenja, ova web stranica će vam pomoći da započnete život kao novi musliman dajući vam korisne izvore i online podršku putem foruma.

Šta ljude motiviše da pređu na islam?

Priroda vjerskog ubjeđenja je prilično tajanstvena. Kao dio svojih vjerskih ubjeđenja, ljudi vjeruju u različita božanstva. Postoje ljudi koji imaju religijsko uvjerenje u nevidljivu vrhovnu i neusporedivu snagu, a zatim tu su i drugi koji vjeruju u neke ljude kao bogove ili životinje (npr. majmune, krave), vatru, idole od kamena, itd.

Puno toga je povezano s religijskim uvjerenjem. Mnoga takva uvjerenja su se prenosila s genereacije na generaciju. Stoga se ljudski identiteti vežu za njih. Mnogo puta, ta ista uvjerenja i povezani osjećaji nisu potpuno dokazani razumom ili bilo kojim racionalnim argumentima.

Gotovo svako misli da je u pravu u svojoj vjeri i uvjerenjima. Kada je čovjek sa ljudima i grupacijama sličnog uvjerenja to nadalje jača vjeru ljudi, i oni je smatraju ispravnom, čak iako se u potpunosti ne može objasniti logičkim razmišljanjem i argumentima. To je jednostavno ljudska psihologija.

Argumenti islama se temelje na intelektualnom razmišljanju

Muslimani, međutim, vjeruju da je u tom kontekstu islamska vjera drugačija. Moglo bi se reći da poput drugih vjera u njoj postoje aspekti koji nisu u potpunosti dokazivi razumom, ali s druge strane, kur'anski tekst, koji je Božja riječ koja adresira čovječanstvo u cjelini, koristi intelektualno i kritičko razmišljanje, a taj proces refleksije ne znači samo pojačanje vjere kod vjernika, već i poziv nevjernicima da razmisle o autentičnosti islama kao načina života za cjelokupno čovječanstvo. Gotovo ni jedno religijsko uvjerenje se ne može u potpunosti temeljiti na logici i zaključivanju, ali islam i Kur'an pružaju više nego dovoljno primjera i mogućnosti da se razmotri istina i jedrost svoje poruke kroz objektiv empirijskih dokaza i znanja.

Niko (musliman ili neko drugi) ne smatra da kritičko razmišljanje i promišljanje može biti glavni katalizator za promjenu života. Kritičko mišljenje je korišćeno od strane mnogih da poboljšaju svoje živote. Kritički mislilac jednostavno ispituje pitanja o situaciji, skuplja što je više moguće informacija, odražava ih na prikupljene ideje stvarane u kontekstu dostupnih informacija, drži otvoreno i nepristrasno mišljenje i pažljivo ispituje pretpostavke i traži alternative.

To je razlog, dakle, da će novi konvertiti na islam, svoje prihvatanje islama objašnjavati i pripisivati korišćenju zdravorazumskog razmišljanja, promišljanja i kritičkog mišljenja. Takvi ljudi eliminišu histeriju koja se stvara u medijima jer posmatraju islam kroz kritični objektiv i slijede istinu koja, kao dio tog procesa, do njih dolazi prirodno. Kako inače objasniti porast prelaska na islam s porastom anti-islamske retorike ili islamofobije? Kako inače objasniti da danas postoji više propovjednika nemuslimana koji su prešli na islam nego ikad prije? Iako, kao muslimani, vjerujemo da uputa dolazi samo od Allaha, korišćenje intelekta kojeg nam je Bog dao, igra veoma važnu ulogu kod muslimanskih konvertita prilikom donošenja njihove sudbinske odluke. A kad pređu na islam, rijetko se vraćaju na svoju staru vjeru, jednostavno zato što je vjera čiji temelji počivaju na logici i razumu je mnogo manje podložnija da se poljulja od one koja je jednostavno izgrađena na skupu obreda i sakramenata.

Razlozi koji se pripisuju novim obraćenicima

Jedan od razloga prelaska na islam je elokvencija kur’anskog jezika, njegovi veliki znanstveni dokazi i dokazivanja ukorijenjeni u intelektualnom promišljanju, kao i Božanska mudrost naspram raznih društvenih pitanja. Od dana kada je objavljen pa sve do danas jedinstvenosti i ljepoti teksta Kur'ana divili su se najbolji arapski lingvisti i znanstvenici, kako muslimani tako i drugi. Što su ljudi upućeniji u lingvistiku utoliko više cijene nadnaravnost i tečnost Kur’ana. Objavljen prije više od 1440 godina, Kur'an, također, ima brojne znanstvene činjenice koje su osvjedočene tek u ovo doba. Nadalje, to je jedini poznati vjerski tekst koji podstiče ljude na kontemplaciju, kako bi putem opažanja shvatili Božije postojanje. Konačno, Kur'an nudi rješenje brojnih društvenih pitanja, odstupanja za koje se zna da uzrokuju društveni haos na svim razinama.

Kur'an je pouzdana tvrdnja od Vrhovnog Bića, on je jedina poznata vjerska knjiga koja je pouzdano potvrđena od Vrhovnog Bića u svim pitanjima, u rasponu od stvaranja svemira pa do najmanjih detalja društvenog miljea. Štaviše, njegov Božanski Tekst – jezik i proza Kur'ana – su vrlo različiti od jezika Poslanikovog, a.s., hadisa, što govori da Kur'an nije rezultat kreativne mašte ili nadahnute riječi Poslanika, s.a.v.s., kao što su mnogi u prošlosti sumnjali, i to nastavljaju činiti danas.

Možemo vidjeti da se većina tih razloga može pripisati procesu kritičkog mišljenja i intelektualne refleksije. Međutim, razmišljanje hladne glave nije dovoljno. Srce mora biti angažovano u potrazi same istine. Nije čudo, da kada takvi iskreni ljudi čuju Kur'an prvi put, i to razumiju, kažu:

“Mi vjerujemo u nj, on je istina od Gospodara našeg, mi smo i prije bili muslimani.” (Kur'an 28:53)

Kur’an izaziva cjelokupno čovječanstvo da razmišlja i istražuje svoja dešavanja u mnogobrojnim slučajevima. O tome Kur’an kaže:

„Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli“ (Quran 10:24)

„A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih – sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći“ (Er-Rum: 8)

„On vam je dao noć da u njoj počinak imate, i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju“ (Junus: 67).

 „Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? (Quran 75:36)

„Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?” (Quran 23:115).

„Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli“ (Quran 25:44).

„Pa zašto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud; on samo otvoreno opominje“ (Al-A'raf: 184).

 „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili“ (Al-Hašr: 21).

Proučavajući mnoge slučajeve novih muslimanskih konvertita, vidimo da je sudjelovanje kritičkog razmišljanja i intelektualnog rezoniranja dovela ljude da promijene svoju ne-islamsku vjeru – onu istu vjeru s kojom bi, navodno, ranije pomjerili planine, ali su inspirisani glasom razuma kojeg su čuli u korijenima islama. Samo proces razmišljanja i duhovne refleksije donosi toliko svjetla koje bi inače ostalo zasjenjeno anitislamskim snagama. Oni koji su skloni da gledaju samo negativno ne mogu vidjeti svjetlo istine. Umjesto toga, oni se upuštaju u beskrajno površne analize neuspješno dokazujući svoje zabludjele filozofije.

Postoje mnoge statistike u medijima koje ističu fenomenalan rast prelaska na islam. Iako autentičnost svih tih izvora za potrebe ovoga članka nije potvrđena, neke od njih su sljedeće:

Prema “The Almanac Book of Facts”, broj stanovnika se u posljednjih deset godina povećao 137 posto, kršćanstvo je poraslo 46 posto, dok je islam porastao za 235 posto.

100.000 ljudi godišnje samo u Americi pređe na islam. Za svakog muškarca koji pređe na islam četiri žene pređu na islam.

TV izvještaji govore da svake godine 4.000 Njemaca pređe na islam

Oko 25.000 ljudi svake godine u Velikoj Britaniji pređe na islam.

 Postoji još mnogo drugih primjera.

Ako glasovi razuma koji su ugrađeni u učenjima islama uzrokuju da nemuslimani masovno prelaze na islam, zašto mnogi muslimani koji su rođeni u toj vjeri obično ne prate njena učenja u potpunosti, a samim time i ne uživaju nauk vjere? Činjenica je da to samo može biti nedostatak kritičkog mišljenja i refleksije o dijelu nekih muslimana koji prisiljava muslimanski svijet da ima niži standard života u cjelini. Islam i njegova učenja obećavaju smislen i miran život za sve ljude. Ipak, muslimani i dalje ignorišu osnove svoje vjere i srljaju u socijalnim i moralnim pitanjima uzrokujući nepotrebnu bol i patnju za sebe i svoje porodice. Činjenica je da ako bi samo razmišljali o učenjima vlastite vjere i sprovodili u praksu ta učenja, da bi na taj način izbjegli mnoge probleme i izazove koje susreću.

Poruka

Za nemuslimane koji su samo zagrebali površinu islama i mogu biti ometeni od strane onih koji nisu pravi predstavnici islama niti muslimana, kao i pristrasnih glasova u medijima, poruka je jednostavna – pokušajte da na islam gledate realno i bez predrauda. Možda ćete biti u stanju da vidite više razloga za prihvatanje nego što ste mislili na početku. Za muslimane, poruka je da često ne cijenimo učenja vlastite vjere samo zato što ne razmišljamo o njima i ne živimo sa nekom vjerskom praksom. Usmjerimo napor da učimo i razmišljamo, jer će nam to pomoći da se približimo vjerskim učenjima na način koji drastično može poboljšati naše živote.

Džemo Redžematović

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.