Gasul mejjita koji je preselio od zarazne bolesti

Da li je umjesto gasula dozvoljeno koristiti tejemmum prilikom opremanja onog koji je umro od zarazne bolesti, bez otvaranja ćefina, vreće ili tabuta u kojem se nalazi, radi bezbjednosti onih koji opremaju i bave se ukopom dženaze? Istraživanje ovog pitanja temelji se na dvije osnove: Prva: Obaveznost kupanja (gasula) umrlih Većina učenjaka složila se da … Opširnije

Namaz u džematu i džuma-namaz u vrijeme epidemije Corona virusa

Ekrem Kesab – islamski da'ija   Izvor: arabicpost.net Pojavom novog virusa Corone “Covid-19” i njegovim širenjem u 81 državu, neke države su poduzele mjere u vezi sa praksom vjerskih obreda muslimana. Među tim mjerama bila je i odluka Kraljevine Saudijske Arabije da “privremeno za svoje građane i stanovnike” suspenduje umru zbog bojazni da novi virus … Opširnije

Koga djela uspore neće ga porijeklo ubrzati

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Vjerovjesnikova, s.a.v.s., elokvencija je jedan od najistaknutijih fenomena njegove veličine, i jedan od najjasnijih dokaza njegovog vjerovjesništva, jer on govori jasnim jezikom, vodi se ispravnom logikom, i posjeduje dalekosežnu mudrost, istinitu riječ i nadnaravnost. Uzvišeni Allah preporučio ga je u Svom govoru, rekavši: „On ne govori po … Opširnije

Osvajanje Egipta: Razgovor Ubadeta ibn as-Samita sa egipatskim vladarem Mukavkisom

  Osvajanje Egipta zauzima veoma značajno mjesto u islamskoj historiografiji. To iz razloga što sadrži mnoge poruke i predstavlja prekretnicu u islamskoj ekspanziji. Egipat je bio premija i važan centar kasnijeg islamskog misionarstva, ali je označio i poraz jedne velike imperije koja je dugo zadavala probleme muslimanima. Ukoliko je cilj impozantniji utoliko su bitke žešće … Opširnije

Vrijednost memorizacije Kur'ana Časnog

Veoma me obradovala vijest koju sam prije nekoliko dana čuo. Naš dragi kolega Rešad ef. Dautović pred svojim muhaffizom Harisom ef. Hadžićem završio je hifz Kur'ana. Ovom prilikom mu u moje, i u ime mojih kolega, čestitam i želim da od njegovog hifza svi imamo koristi, te da bude dobar i berićetan našem društvu kao … Opširnije

Prava starijih u islamskom vjerozakonu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog  Uvod Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na vođu poslanika, njegovu porodicu, sve njegove drugove i one koji ga vjerno slijede. Pred vama je predavanje o pravima starijih osoba u svijetlu islamskog vjerozakona i božanskih uputa koje sam, na molbu Islamske organizacije za medicinu, održao u … Opširnije

Stav islama prema kremiranju

Allahova Knjiga je prvi izvor šerijata. U njoj se nalaze opšti i posebni propisi. Opšte propise pojašnjava Sunnet, a posebni su sami sebi dovoljni. U muslimanskoj vizuri Kur'an je kompaktna knjiga koja obuhvata sve aspekte života. U tom smislu Allah, dž.š., kaže: مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ „U Knjizi Mi nismo ništa izostavili.“ (El-En'am: … Opširnije

Iznevjeriti obećanje i oštetiti u raspravi

Još uvijek govorimo o licemjerstvu i dvoličnjacima. Utječemo se Allahu od licemjerstva. Vjerovjesnik, s.a.v.s., se utjecao Allahu, dž.š., da ga toga sačuva, govoreći: „Allahu moj, sačuvaj me nesreće, licemjerstva i lošeg ponašanja.“[1] Pet principa licemjerstva Govorili smo o tri principa nifaka. Prema hadisu koji govore o licemjerstvu postoje pet principa. Govorili smo o laganju, pronevjeri … Opširnije

Kršenje ugovora

 Svojstva licemjera su eksplicitno opisana u Kur'an-i Kerimu i Sunnetu Poslanika, s.a.v.s.: – „Kada govori laže, kada obeća ne ispuni, kada mu se nešto povjeri on to iznevjeri – kada se svađa pređe granicu.“[1] Svojstvo nifaka jeste kršenje obećanja, ne poštovanje ugovora i sporazuma. Licemjer je rob interesa i zatočenik koristoljublja pa zato ne mari … Opširnije

Post – strpljenje i samokontrola

Post je po važnosti drugi vjerski obred a označava apstinenciju od hrane, pića i tjelesnog (seksualnog) uživanja i to u vremenskom intervalu od zore pa do zalaska sunca. Tom prilikom namjera postaču mora biti pokornost Allahovoj, dž.š., naredbi. Allah je obavezao post svima koji su u stanju da ga isposte a obaveza važi za svaku … Opširnije