Džini i ljudi

Šta kažete o pojavljivanju džina običnom čovjeku? Šta mislite o razgovoru sa njima, traženju dobra i očekivanju zla od njih? Priče o džinima Mnogi ljudi pričaju da u svijetu, iza čovjeka koji govori, razmišlja i radi, postoji druga, nevidljiva vrsta bića čiji se subjektivitet ne primjećuje, ali se po svojim efektima i ponašanju prepoznaju. Postoje … Opširnije