FETVA U KUR'ANU

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:             „Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na Pravi put uputio prije nego što učine ono što im je On zabranio. – Allah zaista sve dobro zna“.[1] Allah je u Svojoj časnoj Knjizi vjernicima objasnio one propise za koje je znao da se u njima nalazi njihova sreća na … Opširnije