Vrijednost memorizacije Kur'ana Časnog

Veoma me obradovala vijest koju sam prije nekoliko dana čuo. Naš dragi kolega Rešad ef. Dautović pred svojim muhaffizom Harisom ef. Hadžićem završio je hifz Kur'ana. Ovom prilikom mu u moje, i u ime mojih kolega, čestitam i želim da od njegovog hifza svi imamo koristi, te da bude dobar i berićetan našem društvu kao … Opširnije

Al-AJET

Al-Ajet (pl. Al-ajat) je kur'anski izraz koji označava znak, dokaz, argument i znamenje, a isto značenje je sinonim al-mu'džizetu, stim što on nije kur'anski izraz. Terminološki al-Ajet ukazuje na čin koji je stran ljudskom zakonu ponašanja. To je čin koji nadmašuje ljudske potencijale i mogućnosti, a veže se za Uzvišenog Allaha, pa se kaže: Allahovi … Opširnije

El-Fatiha

Pristup Mekka – 7 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 2. Milostivog, Samilosnog, 3. Vladara Dana sudnjeg, 4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! 5. Uputi nas na Pravi put, 6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao, 7. a ne onih koji su protiv sebe … Opširnije