Poznavanje nevidljivog i naslućivanje loših događaja

Neki ljudi tvrde da pomoću raznih sredstava znaju otkriti tajne i nevidljivo, dok neki proriču loše događaje u zavisnosti od mjesta, dana ili određenih stvari. Da li oni za to imaju oslonac u vjeri? Mnogi ljudi su umislili da je Allah uspjeh ili neuspjeh čovjeka u realizaciji dobrih djel­a, povezao sa određenim dnevnim intervalima ili … Opširnije