Oprosti bit će ti oprošteno

اسمح يسمح لك Opraštanje je vrhunac pohvaljenih svojstava i svjetlost koja obasjava put onima koji putuju prema Allahovoj milosti. Opraštanje je plemenito ćudoređe velikih ljudi koje ne mogu priuštiti sebi sujetni ljudi. Opraštanje je oblak dobra koji spušta kišu blagorodnosti. Opraštanje je pobjeda i moć, odlučnost i gordost u lice zluradoj duši. Opraštanje je hladovina … Opširnije

Noć polovine mjeseca ša'bana

Ljudi spominju velike vrijednosti noći polovine ša'bana u kojoj obavljaju namaz s posebnim nijjetom i poznatom dovom. Govore da je to blagoslovljena noć u kojoj se odlučuje o veoma važnim stvarima. Molimo uvaženog šejha da nam pojasni šta je tačno a šta nije u vezi ovog vjerovanja i radnji? Blaga noć u Kur'anu Na početku … Opširnije

Vjera je savjet

Allahovi robovi! Za bratstvo je potrebna ljubav, a za ljubav voljenom je potreban savjet. Savjet ima veoma veliki značaj. O tome ćemo govoriti u ovom blagorodnom ciklusu koji smo započeli, a radi se o diskursu jezgrovitog govora Poslanika, s.a.v.s., tačnije o njegovim riječima: „Vjera je savjet.“ To su dvije riječi koje sa sobom nose mnoštvo … Opširnije

FETVA U KUR'ANU

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže:             „Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na Pravi put uputio prije nego što učine ono što im je On zabranio. – Allah zaista sve dobro zna“.[1] Allah je u Svojoj časnoj Knjizi vjernicima objasnio one propise za koje je znao da se u njima nalazi njihova sreća na … Opširnije

Imetak jednog roba neće umanjiti sadaka

ما نقص مال عبد من صدقة Drage džematlije! Ovog puta naš diskurs je drugi hadis, odnosno rečenica koju je izrekao naš Vjerovjesnik, s.a.v.s., koji ne govori po svom hiru. Ona glasi: „Imetak roba se neće umanjiti sadakom.“[1] Broj riječi u njoj je malobrojan ali joj je smisao višestruk i impozantan. Koliko god Allahov rob dadne … Opširnije

Gasul mejjita koji je preselio od zarazne bolesti

Da li je umjesto gasula dozvoljeno koristiti tejemmum prilikom opremanja onog koji je umro od zarazne bolesti, bez otvaranja ćefina, vreće ili tabuta u kojem se nalazi, radi bezbjednosti onih koji opremaju i bave se ukopom dženaze? Istraživanje ovog pitanja temelji se na dvije osnove: Prva: Obaveznost kupanja (gasula) umrlih Većina učenjaka složila se da … Opširnije

Namaz u džematu i džuma-namaz u vrijeme epidemije Corona virusa

Ekrem Kesab – islamski da'ija   Izvor: arabicpost.net Pojavom novog virusa Corone “Covid-19” i njegovim širenjem u 81 državu, neke države su poduzele mjere u vezi sa praksom vjerskih obreda muslimana. Među tim mjerama bila je i odluka Kraljevine Saudijske Arabije da “privremeno za svoje građane i stanovnike” suspenduje umru zbog bojazni da novi virus … Opširnije

Koga djela uspore neće ga porijeklo ubrzati

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Vjerovjesnikova, s.a.v.s., elokvencija je jedan od najistaknutijih fenomena njegove veličine, i jedan od najjasnijih dokaza njegovog vjerovjesništva, jer on govori jasnim jezikom, vodi se ispravnom logikom, i posjeduje dalekosežnu mudrost, istinitu riječ i nadnaravnost. Uzvišeni Allah preporučio ga je u Svom govoru, rekavši: „On ne govori po … Opširnije

Sihrologija sadašnjice, da li je šejtan stvarno jedini krivac?

U vrhu liste najčešće postavljanih pitanja onima koji su bliski praktičnoj vjeri, koji su učeni u vjeri ili se za takve izdaju je: „Kako do najefikasnijeg spasitelja koji će iz mog života da protjera zle džine, šejtane, sihire“? I pored toga što repertoar pitanja ima više varijacija na temu, ne iznenađuje više vrsta interesovanja koliko … Opširnije