Muhammed, a.s., u zoroastrijskim spisima

Muhammed, a.s., u zoroastrijskim spisima

Muslimani vjeruju da Božija milost i uputa nisu ograničeni samo na područje Bliskog istoka, niti na poznate ibrahimovske vjere – judaizam, hrišćanstvo i islam već da obuhvataju sve ljude. Muslimani ne mogu kazati da zoroastrinizam, budizam ili hinduizam nemaju religijski kredibilitet ili bilo kakve veze sa porukom ranijih poslanika samo zato što nemaju svojih poslanika, … Opširnije

Abortus

Abortus

Riječ abortus je latinskog porijkla a znači prekid trudnoće. Njoj je bliska engleska riječ aborting i nosi isto značenje. U predislamskom periodu kod Arapa je vladao sram kada bi im se rodilo žensko dijete pa su svoju djecu živu zakopavali. “I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena“ (Et-Tekvir: 8-9); Pored … Opširnije

Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) II dio

Dokaz analogije (el-kijas) Da li analogijom možemo dokazati obaveznost ili pohvaljenost obrezivanja žena? Nekima to pada na pamet, pa obrezivanje žena posmatraju kroz prizmu analogije obrezivanja muškaraca, vjerujući da se zakon podjednako odnosi na muškarca i na ženu. Tako na primjer kada Allah, dž.š., kaže: „O ljudi“ ili „O vjernici“ On se ujedno obraća muškarcu … Opširnije

Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) I dio

UVOD Hvala Allahu. Selam i blagoslov Allahovom Poslaniku, njegovoj porodici, drugovima i onima koji slijede njegovu uputu. Još dok sam bio student na Al-Azharu vidio sam da se ljudi razilaze po pitanju obrezivanja djevojaka. U tome su se razilazili i vjerski učenjaci i doktori medicine. Još uvijek pamtim riječi dr. Hamida el-Gavabija, koji je bio … Opširnije

Prava nemuslimana u islamskoj vlasti

Dr. Jusuf Karadavi

Šejh Qaradawi se ubraja u najzapaženije islamske ličnosti koje se odavno zanimaju za pitanja prava nemuslimana u muslimanskim društvima. Izlažem navode iz njegovih brojnih napisa po ovom pitanju, jer je on eminentan šerijatski pravnik, a njegovi zaključci se uvijek oslanjaju na šerijatske izvore. Od najbitnijih prava nemuslimana u muslimanskim društvima, na koja se šejh Qaradawi … Opširnije

Od Sumerije do Babilona: Iračko naučno nasljeđe

Trenutni rat u Iraku nije napad samo na ljude već i na bogato i ogromno iračko nasljeđe. Zemlja koja leži između rijeka Tigrisa i Eufrata, u staro doba poznata kao Mezopotamija, je bila svjedok pojave najranijih civilizacija poput Sumera, Asira, Akada, kao i Babilonaca, te se zato smatra kolijevkom zapadne civilizacije. Te rane civilizacije su … Opširnije

Islam u Kini

Stari zapisi Tang dinastije opisuju posjetu granica Kine od strane Sa'ad ibn Ebi Vekkasa, r.a., jednog od ashaba Poslanika Muhammeda, a.s., 650. godine. Taj događaj se smatra rođenjem islama u Kini. Kineski car Yung-Wei je poštovao učenja islama i smatrao ih kompatibilnim sa učenjem Konfučija. Da bi pokazao divljenje prema islamu car je omogućio izgradnju … Opširnije

ABC islamskog zakona

1. Šta je šeriat? Riječ šeriat jezički označava put koji vodi do izvora ili stazu pravog puta. Riječ šeriat se koristi u ovom značenju da ukaže na put ili mjesto na koje želimo otići, odnosno na određeni cilj koji želimo ostvariti. Međutim, riječ šeriat i njene derivativne forme su pet puta spomenute u Kur'anu. Do … Opširnije

OBNOVA VJERE

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Riječ novo se spominje u više Kur`anskih ajeta: ”A ako se čudiš, pa – čudo su riječi njihove: “Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?” (Er-Ra`d: 5); ”Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?”(El-Isra` 49). Kada govorimo o vjerskoj … Opširnije