Seminar o vakufima i humanitarnom radu u Sarajevu

Seminar o vakufima i humanitarnom radu
Seminar o vakufima i humanitarnom radu

Sarajevo – Vakufska direkcija Sarajevo i Generalni komitet vakufa Kuvajta organiziraju petodnevni trening seminar o vakufima i humanitarnom radu koji će se održati u hotelu Evropa u Sarajevu, u periodu od 26. do 30. septembra 2011. godine.

Cilj seminara je unaprjeđenje znanja iz oblasti vakufa i humanitarnog rada općenito, sa posebnim osvrtom na kuvajtsko iskustvo po tom pitanju. Predavači na seminaru će biti vrhunski treneri iz oblasti menadžmenta vakufa i humanitarnog rada.

Učešće na seminaru će uzeti 26 osoba iz raznih organizacionih jedinica Islamske zajednice u BiH, kao i izvan IZ, koji se u okviru svojih poslova bave vakufima i humanitarnim radom.

Organiziranje ovog seminara u Sarajevu je nastavak uspješne saradnje Vakufske direkcije i Generalnog komiteta vakufa Kuvajta koji će u skorije vrijeme u BiH finansirati nekoliko značajnih projekata IZ.

www.rijaset.ba