Vrline Muhammeda, s.a.v.s.

Vrline Muhammeda, s.a.v.s.
Vrline Muhammeda, s.a.v.s.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1) Imao je kurpulentno tijelo, veliku bradu
2) Imao je gustu bradu
3) Imao je pečat poslanstva na leđima
4) Imao je pečat i prsten od srebra
5) Imao je crni bajrak, bijelu zastavu
6) Bio je najljepši čovjek, osrednje visine, ne mnogo širok u ramenima, punačkih obraza, jako crnu boju kose, surmelijaste oči, duge trepavice, kada bi koračao, koračao bi cijelim stopalima, kada bi skinuo ogrtač sa svojih ramena, izgledao bi poput legure srebra
7) Bio je najljepši, najdarežljiviji i najhrabriji čovjek
8 Imao je lice sjajno poput Sunca i Mjeseca
9) Bio je čovjek s najljepšim licem, i najljepšeg morala, nije bio mnogo visok, niti mnogo nizak
10) Imao je sjajnu boju kao da mu je krv od bisera bila, kada bi hodao to bi ravnomjerno činio
11) Oči su mu spavale ali srce nije
12) Najviše je volio zelenu boju
13) Od odjeće najviše je volio ogrtač
14) Od odjeće najviše je volio košulju
15) Nosio je turban
16) Kada bi podvlačio surmu na oči radio bi to neparan broj puta, a kada bi se potirao kamenom nakon nužde i to bi uradio neparan broj puta
17) Kada bi mu silazila Objava oborio bi glavu, i to bi uradili njegovi ashabi, a kada bi ona prestala onda bi je podigao
18) Kada bi mu silazila Objava bio bi potišten i lice bi mu bilo namršteno
19) Kada bi mu silazila Objava bio bi jako težak, znoj bi mu kipio niz čelo kao biseri, iako je bilo hladno
20) Kada bi mu ljudi davali prisegu na vjernost on bi ih susretao riječima: „u onom što mogu“
21) Kada bi poslao jednog od ashaba za neku stvar onda bi mu rekao: „Obradujte, a nemojte rastjerivati, olakšajte a nemojte otežavati“
22) Nije se (grohotom) smijao samo bi se osmjehnuo
23) Dugo je šutao a malo se smijao
24) Ponavljao bi rečenice tri puta da bi iskazao njihovu mudrost
25) Govor mu je bio razgovjetan i staložen
26) Govor mu je bio sažet, razumio ga je svako ko bi ga slušao
27) Kada bi mu došla neka radosna vijest pao bi na sedždu iz zahvale prema Uzvišenom Allahu
28) Kada bi se obradovao, lice bi mu sinulo kao da je parče Mjeseca
29) Kada bi držao govor oči bi mu zacrvenile, glas bi mu se podigao, ljutnja bi se povećala kao da je opominjatelj vojske
30) Kada bi čuo ružno ime promijenio bi ga u ljepše od toga
31) Kada bi se naljutio, obrazi bi mu zacrvenili
32) Kada bi neku stvar prezirao to bi se primijetilo na njegovom licu
33) Nije ostavljao ništa za sutra
34) Imao je dva mujezina: Bilala i Ibn Ummu Mektuma el-E'ama
35) Nije odbijao lijepe stvari
36) Mnogo je volio lijep miris
37) Prepoznavao se po lijepom mirisu kada bi nailazio
38) Nije se rukovao sa ženama kada su mu davale prisegu na vjernost
39) Prolazio bi pored žena i nazivao bi im selam
40) Nije dolazio kod svoje porodice noću
41) Desnom rukom je jeo, pio, uzimao abdest, oblačio se, uzimao, davao, a lijevu ruku bi koristio za ostalo
42) Preferirao je desnu stranu prilikom čišćenja, obuvanja, koračanja, u svim stvarima koliko god je mogao
43) Volio je lijepe snove
44) Njegov moral bio je Kur'an
45) Bio je čovjek najljepše ćudi
46) Najviše je mrzio laž
47) Kada bi primijetio da neko u njegovom okruženju nešto slaže, onda bi ga neprestano ignorisao sve dok to ne bi rezultiralo pokajanjem
48) Bio je stidljiviji od djevojke koja je držana zatvorena u svojoj kući
49) Primao je poklone i uzvraćao ih
50) Bio je najmilosniji prema djeci i mališanima
51) Dolazio bi kod djece i blagoslovio ih, molio za njih i davao im sažvakanu hurmu
52) Prolazio bi pored djece i nazivao im selam
53) Bio je milostiv, niko mu nije došao a da mu nije obećao i ispunio obećanje ako bi se to zadesilo kod njega
54) Niko ga ne bi zamolio za nešto a da mu on ne bi udovoljio ili prešutao
55) Ne bi branio neku stvar za koju je bio zamoljen
56) Ljudi zbog njega nisu plaćali niti bili bijeni
57) Dolazio je kod slabašnih muslimana, posjećivao ih, obilazio bolesne i prisustvovao njihovim dženazama
58) Mnogo bi spominjao Allaha, nije bespotrebno govorio, oduljio bi s molitvom, skratio s hutbom, nije se libio da ide sa hudovicama, prosjacima i robovima sve dok im ne bi namirio potrebu
59) Kada bi sreo nekog od ashaba zastao bi sa njim i ne bi ga napustio sve dok čovjek ne bi od njega otišao, a kada bi se rukovao sa nekim od ashaba i pružio mu ruku, ne bi mu je ispustio sve dok taj čovjek prvo ne bi ispustio njegovu ruku
60) Kada bi ga neki ashab sreo on bi ga potapšao i uputio dovu za njega
61) Kada bi poslao nekog po leđen i vodu, pa popio iz njega, zamolio bi za berićet ruku muslimana
62) Na putovanju išao bi sa zadnjima, polako bi tjerao slabije, išao za njima i molio se za njih
63) Nosio je zem-zem vodu
64) Jahao je pozadi, stavljao svoju hranu na zemlju, odgovarao na molbe robova i jahao magarca
65) Jahao je magarca, krpio obuću i košulju, oblačio vunu i govorio: „Kome se ne sviđa moj običaj ne pripada meni“
66) Posjećivao je ensarije, selamio njihovu djecu i milovao ih po glavi
67) Prao je svoju odjeću, muzao ovcu i služio sebe
68) Bio je optimista nije bio pesimista, volio je ime Hasan
69) Posljednje što je govorio bilo je: „Namaz! Namaz! Bojte se Boga glede onog što posjedujete“
70) Uzimao je abdest prilikom svakog namaza
71) Kada bi uzimao abdest šakom bi zahvatio vode i stavio ispod vilica, te prstima prošao kroz bradu, govoreći: „Ovako mi je naredio Gospodar moj“
72) Jeo bi ono što je na vatru pečeno a potom bi klanjao a da se ne abdesti
73) Kada bi se abdestio prošao bi mokrim prstima kroz bradu
74) Kada bi se abdestio zahvatio bi šakom vode i poprskao spolni organ
75) Kada bi se abdestio poslužio bi one koji su u njegovom društvu tom vodom
76) Kada bi se abdestio svojim malim prstom bi protrljao nožne prste
77) Imao je krpu s kojom bi posušio vodu nakon abdesta
78) Nije se abdestio nakon kupanja
79) Kada bi bio neraspoložen zbog nečeg, klanjao bi
80) Kada bi hladnoća stegla poranio bi s namazom, a kada bi vrućina pripekla osvježio bi se namazom
81) Najkraće bi klanjao kada bi imamio drugim ljudima, a najduže kada bi klanjao sam
82) Namaz mu je bio najkraći kada bi nastupio pun Mjesec
83) Kada bi klanjao namaz, utvrdio bi ga staloženošću
84) Kada bi bio na putovanju spajao je podne i ikindiju, akšam i jaciju,
85) Molio je za oprost tri puta za prvi red (saff) a jedan put za drugi red
86) Kada bi otišao na pregibanje u namazu (ruku) ispravio bi leđa, ako bi neko prosuo vodu na njih, ona bi se tu zadržala
87) Kada bi otišao na pregibanje u namazu (ruku) raširio bi prste, a kada bi otišao na prostraciju (sedždu) spojio bi prste
88) Kada bi otišao na pregibanje u namazu (ruku) rekao bi tri puta: „Subhane rabbije-l-‘azim ve bi hamdihi“ a kada bi otišao na prostraciju (sedždu) rekao bi tri puta: „Subhane rabbije-l-e'ala ve bi hamdihi“
89) Kada bi završio sa namazom učinio bi istigfar tri puta a potom rekao: „Allahumme entes-selam ve minkes-selam tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikram“
90) Kada bi rano jutro klanjao sjedio bi na mjesto klanjanja (musalla) sve dok ne bi izašlo Sunce
91) Klanjao je sabah s četiri rekata, a potom bi dodao koliko je Allah htio
92) Klanjao bi prije podne dva rekata a nakon njega dva rekata, a nakon džume nije klanjao sve dok se ne bi razišli pa bi klanjao dva rekata u svojoj kući
93) Nije ostavljao četiri rekata prije podne i dva rekata prije sabaha
94) Ako ne bi stigao da klanja četiri rekata prije podne naklanjao bi ih nakon podne
95) Nije klanjao dva rekata nakon džume, niti dva rekata nakon akšama osim u svojoj familiji
96) Kada bi klanjao noćni namaz (tehedžud) predavao bi selam navrh dva rekata
97) Kada bi ustao noću da klanja započeo bi namaz sa dva kraća rekata
98) Kada bi bio na neparnom broju rekata od nekog namaza nije se ispravljao sve dok se nije ustalio na sjedenju
99) Nije ostavljao noćni namaz a kada bi bio bolestan klanjao bi sjedeći
100) Klanjao je u noći trinaest rekata od njih su bili vitr i dva rekata sabaha
101) Klanjao je noću u tolikoj mjeri da bi mu stopala natekla od stajanja
102) Prvi dio noći bi spavao a drugi bi proveo budan
103) Kada bi se ispeo na minber nazvao bi selam
104) Na dan džume ne bi duljio sa vazom
105) Kada bi se ispeo na minber sjeo bi sve dok mujezin ne bi završio s učenjem ezana, a potom bi ustao i održao hutbu, zatim bi sjeo i ne bi govorio, a potom bi ustao i držao hutbu
106) Svake džume bi počinjao hutbu sa ajetom Qaf
107) Hutbu bi držao stojeći a sjedio bi između dvije hutbe, učio bi ajete i opominjao ljude
108) Kada bi mu donijeli hranu upitao bi o njoj: da li je poklon ili milostinja? Ako bi se reklo da je milostinja, kazao bi drugovima: „Jedite“. A on ne bi jeo. A ako bi rekli da je poklon, udario bi dlan o dlan i jeo sa njima
109) Kada bi ušao u kuću, pitao bi: „Imate li što od hrane?“ Ako bi rekli: „Nema!“ Odgovorio bi: „Ja sam postač“
110) Kada bi ga zatekla zora, a on bi bio džunub uslijed spolnog odnosa sa ženom, odmah bi se okupao i zapostio
111) Najviše je postio ponedjeljkom i četvrtkom, pa mu na to bi ukazano, a on reče: „Djela se predočavaju svakog ponedjeljka i četvrtka i biva oprošteno svakom muslimanu“
112) Nije nikad ostavljao post bijelih dana, bilo na putovanju ili kod kuće
113) Nije klanjao akšam sve dok se ne bi iftario, pa makar i sa jednim gutljajem vode
114) Iftario bi se hurmama prije nego što bi klanjao, ako ne bi imalo svježih hurmi onda sa suhim, a ako ni njih ne bi bilo, onda vodom
115) Kada bi se iftario započinjao bi to s hurmom
116) Trudio (ibadetio) se u zadnjih deset dana više od drugih dana
117) Naređivao bi davanje zekata prije odlaska na namaz na dan Bajrama
118) Nije izlazio na dan Bajrama sve dok se ne bi nahranio, a ne bi se hranio na dan žrtvovanja sve dok ne bi žrtvovao (kurban)
119) Na Bajrame bi izlazio izgovarajući s povišenim tonom tehlil (la ilahe illallah) i tekbir (Allahu ekber)
120) Učio bi tekbire na ramazanski Bajram od trenutka kada bi izišao iz svoje kuće sve dok ne bi stigao do mjesta klanjanja (musalle)
121) Kada bi išao na dan Bajrama jednim putem, vratio bi se drugim
122) Izlazio bi na Bajram pješice i vraćao bi se pješice
123) Nije mu se mujezinilo na Bajrame
124) Nije klanjao ništa prije Bajram-namaza, a kada bi se vratio kući klanjao bi dva rekata
125) Naređivao bi svojim kćerima i ženama da iziđu na Bajrame
126) Klao bi kurban svojom rukom
127) Žrtvovao bi dva rogata debela ovna, izgovarajući besmelle i tekbire (Bismillahi, Allahu ekber)
128) Klao bi svoju žrtvu na musalli
129) Kada bi htio da oblači ihrame namirisao bi se najljepšim mirisom kojeg bi našao
130) Kada bi nastupio dan prije Dana opskrbe vodom (8. Zul hidže) održao bi govor ljudima i obavijestio ih o hadžskim obredima
131) Kada bi tavafio oko Ka'be svaki put bi poljubio (crni) kamen i ugao gdje se on nalazi
132) Nije ljubio ništa drugo osim crnog kamena i ugla jemenskog
133) Kada bi bacao kamen (džemre) otišao bi po njega pješice i vraćao bi se pješice
134) Kada bi bacao džemretu-l-‘akabe produžio bi, a ne bi zastao
135) Prekidao bi učenje ajet po ajet: Elhamdu lillahi rabbi-l-‘alemin, zatim bi stao; Er-rahmanir-rahim, pa bi opet stao
136) Kada bi učio Kur'an glas bi mu bio razgovjetan
137) Ne bi učio Kur'an manje od tri ajeta
138) Nije znao granicu sure sve dok mu nije objavljeno: Bismillahir-rahmanir-rahim
139) Kada bi stao na neki ajet o strahu, tražio bi utočište kod Allaha, a kada bi stao na neki ajet o milosti, zatražio bi je od Allaha, a kada bi stao na neki ajet koji govori o Allahovoj neprikosnovenosti i savršenosti, slavio bi Allaha
140) Kada bi mu nešto bilo nažao proučio bi el-mu'avizat (El-felek i En-nas) i puhnuo bi u šake i potrao se njima
141) Najdraže djelo mu je bilo ono koje se čini stalno pa makar bilo i malo
142) Kada bi radio nešto radio bi ga temeljito
143) U svakom trenutku spominjao bi Allaha
144) Kada bi mu naišla kakva briga i tuga govorio bi: „Ja hajju ja kajjum bi rahmetike estegisu“
145) U nevolji bi proučio: „La ilahe illallah el-azimu-l-halim. La ilahe illallah rabbu-l-arši-l-azim. La ilahe illallah rabbus-semavatis-seb'a ve rabbu-l-erdi ve rabbu-l-‘arši-l-kerim“
146) Kada bi vidio ono što voli rekao bi: „El-hamdu lillahil-lezi bi ni'metihi tetimmus-salihat“, a kada bi vidio ono što prezire, rekao bi: „El-hamdu lillahi ‘ala kulli hal“
147) Kada bi osvanuo ili omrknuo rekao bi: „Asbahna ‘ala fitreti-l-islam ve kelimeti-l-ihlas ve dini nebijjina Muhammed, ve milleti ebina Ibrahim hanifen ve ma kane mine-l-mušrikin“
148) Kada bi obnovio odjeću spomenuo bi je imenom, košuljom, turbanom ili ogrtačem, a potom bi rekao: „Allahumme leke-l-hamdu. Ente kesevtenihi, es'eluke min hajrihi ve hajri ma suni'a lehu, ve e'uzu bike mi šerihi ve šeri ma suni'a lehu“
149) Kada bi puhao jak vjetar govorio bi: „Allahumme lakhan la ‘akimen“
150) Kada bi vjetar žestoko puhao govorio bi: „Allahumme inni es'eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma erselte bihi, ve e'uzu bike min šeriha ve šeri ma fiha ve šeri ma erselte bihi“
151) Kada bi molio za kišu, govorio bi: „Allahumme eski ‘ibadeke ve behaimeke ve enšir rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjit“
152) Kada bi vidio kišu, rekao bi: „Allahumme sajjiben nafi'an“
153) Kada bi se nešto požalio liječio bi ga Džibril govoreći: „Bismillahi jubrike min da'in ješfike ve min šeri hasidin iza hased ve šeri kulle zi ‘ajnin
154) Kada bi se iftario, govorio bi: „Zehebez-zame'u vebteleti-l-‘uruku ve sebete-l-edžru inša'e Allah“
155) Kada bi se kod nekog iftario, rekao bi: „Eftare indekumus-sa'imun, ve ekele ta'amekumu-l-ebrar, ve tenezllet ‘alejkumu-l-mela'keh“
156) Kada bi mu se prinijela hrana, govorio bi: „Bismillahi“. A kada bi završio rekao bi: „Allahumme inneke at'amte ve sekajte ve agnejte ve aknejte, hedejte vedžtebejte. Allahumme fe leke-l-hamdu ala ma ea'tajte“
157) Kada bi jeo ili pio, rekao bi: „El-hamdu lillahillezi at'ame ve seka ve sevvegahu ve dže'ale lehu mahredža“
158) Kada bi se podigla sofra, rekao bi: „El-hamdu lillahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi. El-hamdu lillahillezi kefana ve evana gajre mekfa ve la mekfur ve la mevdei ve la mustagnen anhu rabbena“
159) Kada bi se prevrtao noću, rekao bi: „La ilahe illallah el-vahidu-l-kahhar, rabbus-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehuma el-‘azizu-l-gaffar“
160) Kada bi se od nekih pribojavao, rekao bi: „Allahumme inna nedž'aluke fi nuhurihim, ve ne'uzu bike min šururihim“
161) Kada bi izišao iz kuće, rekao bi: „Bismillahi, tevekkeltu ‘alellahi. Allahumme inna ne'uzu bike en nuzillu ve ne nudillu, ev nazlimu ev nuzlimu, ev nedžhelu ev nudžhilu ‘alejna“
162) Kada bi ušao u džamiju, rekao bi: „E'uzu billahi-l-‘azim, ve bi vedžhihi-l-kerim, ve sultanihi-l-kadim mineš-šejtanir-radžim“. Onda bi rekao: „Kada (čovjek) kaže to, bit će čuvan ostatak dana“
163) Kada bi otišao u posjetu bolesniku, rekao bi: „La be's. Tahurun, in ša'e Allah“
164) Kada bi vidio pun mjesec, rekao bi: „Allahumme ehilhu ‘alejna bi-l-jumni ve-l-imani ves-selameti ve-l-islami. Rabbi ve rabbuke-llah“
165) Kada bi ga nešto uplašilo, rekao bi: „Allahu, Allahu, rabbi la šerike lehu“
166) Kada bi čestitao mladencu ženidbu, rekao bi: „Bareke-l-lahu leke, ve bareke ‘alejke, ve džeme'a bejnekuma fi-l-hajr“
167) Kada bi čuo mujezina, govorio bi isto što i on sve dok ne bi došao do, hajje ‘ales-salah, hajje ‘ale-l-felah, onda bi rekao: „La havle ve la kuvvete illa bil-lah“
168) Ne bi otišao sa sjednika a da ne kaže: „Subhanekel-lahumme rabbi ve bi hamdike. La ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.“ Rekao bi: „Niko ovo neće kazati kada ustane sa sjednika a da mu ne bude oprošteno za grijehe koje je počinio na tom sjedniku“
169) Kada bi noću legao u postelju, rekao bi: „Bismillahi veda'tu dženbi. Allahumme igfir li zenbi, vahsi’ šejtani ve fuk rehani ve sekkil mizani, vedž'alni fin-nedijji-l-e'ala“
170) Kada bi legao u postelju, proučio bi: „Kul ja ejjuhe-l-kafirun“ sve do kraja
171) Kada bi legao noću u postelju, stavio bi ruku pod obraz a potom bi rekao: „Bismikel-lahumme ahja ve bismikel-lahumme emutu“. A kada bi se probudio, rekao bi: „El-hamdu lil-lahil-lezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhin-nušur“
172) Kada je želio da spava, stavio bi desnu ruku pod obraz a potom tri puta rekao: „Allahumme kini azabeke jevme tub'asu ibadeke“
173) Kada bi želio da spava a bio bi džunub uzeo bi abdest kao kad bi želio klanjati i oprao spolni organ
174) Kada bi legao u krevet, rekao bi: „El-hamdu lil-lahil-lezi at'amena ve sekana ve kefana ve evana fe kem min men la kafi lehu ve la mu'vi lehu“
175) Ne bi zaspao a da ne prouči (elif-lam-mim, tenzilu) es-sedžde i (tebarekel-lezi bi jedihi-l-mulk)
176) Kada bi htio da uđe u wc rekao bi: „Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hubusi ve-l-haba'isi“
177) Kada bi izišao iz wc-a rekao bi tri puta: „Gufraneke“, „El-hamdu lil-lahil-lezi ezhebe ‘anni eza“
178) Najdraže piće mu je bilo hladan šerbet
179) Pio je iz tri predaha: na početku bi govorio bismillu, na posljednjem bi se zahvaljivao Allahu
180) Pio bi iz tri predaha govoreći: „Najprijatnije, najukusnije, najzdravije“
181) Ne bi jeo naslonjen
182) Jeo je hranu na poklon a ne onu koja je bila sadaka
183) Nije volio da uzima hranu sa sredine
184) Kada bi neko iz njegove familije obolio puhnuo bi na njega proučivši mu'avvizat (El-felek, En-nas)
185) Kada bi liječio nekoga Kur'anom (rukja) ispuhnuo bi to
186) Kada bi mu neko u familiji (od žena) malaksao naredio bi da se spremi juha pa bi je napravili, a onda bi im nardio pa bi je posrkali a potom bi rekao: „Ona okrijepljuje tužno srce i čisti bolesno srce, kao što neka od vas vodom čisti svoje lice“
187) Kada bi mu se neko požalio na glavobolju rekao bi mu: „Idi i uradi hidžamu“, a kada bi mu se neko požalio na bol u nozi, rekao bi mu: „Idi i oboji je kanom“
188) Naređivao je da se liječimo Kur'anom (rukja) od uroka
189) Hodao je na takav način da se primjećivalo da nije slab niti lijen
190) Kada bi išao, ashabi bi išli prije njega, a njegova leđa bi ostavili za meleke
191) Kada bi išao ne bi se okretao
192) Kada bi mu došao bolesnik ili bi on njemu otišao, govorio bi: „Izhebi-l-bas, rabbin-nas, išfi ve enteš-šafi, la šifae illa šifa'uke, šifa'en la jugadiru sekamen“
193) Kada bi stavio mejjita u raku (lahd) rekao bi: „Bismillahi ve billahi, ve fi sebilillahi, ve ‘ala milleti resulillah“
194) Kada bi se mejjit zakopao stao bi povrh (groba) i rekao: „Molite Allaha da vašem bratu oprosti i molite za njegovu čvrstinu jer njega sada ispituju“
195) Kada bi kihnuo stavio bi ruku ili odjeću na usta i tako utišao glas
196) Preferirao je sveobuhvatne i sažete molbe (dove), a ostavljao bi ostale
197) Kada bi učio dovu okrenuo bi dlanove prema svom licu
198) Kada bi učio dovu počinjao bi od sebe
199) Kada bi spomenuo nekoga i molio se za njega, počeo bi od sebe
200) Najviše je učio ovu dovu: „O Ti koji prevrćeš srca, ustali moje srce na Tvojoj vjeri“. Na to mu bi sugerirano, a on reče: „Nema ni jednog čovjeka, Ademovog potomka, a da mu srce nije među prstima Allahovim, pa koga hoće učvrsti a koga hoće okrene sa puta istine“
201) Najviše je učio ovu dovu: „Gospodaru naš podaj nam dobro na ovom svijetu i podaj nam dobro na Ahiretu i sačuvaj nas patnje u Vatri“
202) Uticao se Allahu da ne podlegne iskušenjima, da ga ne sustigne nesreća, loša sudbina i zloba neprijatelja.

إعداد: اللجنة الا

S arapskog,
Dzemo Redzematovic

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.