Osnovne odlike Islama – Islam je Božija vjera, dio IV

Osnovne odlike Islama - Islam je Božija vjera

Karakterističnost islamske metode u odnosu na druge Jamačno, islam je jedina metoda, pravac ili ustrojstvo u svijetu čiji su izvor samo Allahove riječi koje nisu izmijenjene, korigirane ili promiješane sa ljudskim iluzijama, posrtajima i devijacijama. U svijetu danas postoje, ne računajući naravno islam, otprilike tri metode ili ustrojstva: 1) čisto građanski i ljudski zakon, metoda, … Opširnije