Osnovne odlike Islama – Islam je Božija vjera, dio V

Osnovne odlike Islama - Islam je Božija vjera

Rezultati božanskog izvora Kada postoje rezultati božanskog cilja koje smo spomenuli govoreći o njegovim karakteristikama, također postoje rezultati božanskog izvora i metode koji su možda važniji i uticajniji od ovih prvih. Sve te karaktereistike i reuzultati su ishod jednog razloga – Allahove savršenosti koji je Autor i Izvor te metode. A što se tiče drugih … Opširnije