Osnovne odlike Islama – Islam je Božija vjera, dio III

Osnovne odlike Islama - Islam je Božija vjera, dio III

Način bontona Postoje i druga sredstva za usađivanje pobožnosti u duši i životu muslimana. Ona se ogledaju u bontonu prilikom jela, pića, odijevanja, kićenja, spavanja, buđenja, jahanja, putovanja, sjedenja, hodanja, itd. Ovi bontoni se tiču čovjeka bilo da je u društvu ili da je sam. Putem ovih svakodnevnih radnji islam koristi priliku da poveže čovjeka … Opširnije