Osnovne odlike Islama – Islam je Božija vjera, dio I

Osnovne odlike Islama - Islam je Božija vjera, dio I

Prva odlika islama – božija vjera, podrazumijeva da je islam poslat od Boga. Za čovjeka se kaže da je božije biće. Uz to on se naziva pobožnjak, ako je čvrsto vezan za Allaha, poznaje Njegovu vjeru i Knjigu i druge ljude podučava tome. Kur'an naglašava: „Budite Božiji ljudi jer vi Knjigu znate i nju proučavate!“ … Opširnije