Ebu Hanifini dokazi protiv nevjernika

Ebu Hanifini dokazi protiv nevjernika

Mjesto ovog susreta bio je Bagdad, centar i rasadnik islamske misli u to doba. Razlog ovog susreta bio je dolazak izaslanika (nevjernika) sa strane kako bi raspravljao sa muslimanskim učenjacima u vezi Uzvišenog Boga. Učenjaci su odabrali velikog alima u to vrijeme, šejha Hamada, inače, učitelja Ebu Hanife, neka je Allah zadovoljan obojicom. Dok su … Opširnije

Kur'an nije teret

Kur'an

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Neka je hvala Allahu Uzvišenom, svakim harfom Njegove Knjige plemenite. Neka je salawat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., brojem svake duše koja ga je poslanikom priznala. Kur’an je, kako o sebi svjedoči, knjiga, uputa, svjetlo. Iz svih ovih opisa, jasno je da Kur’an nije došao da čovjeka ograniči. Nije došao … Opširnije