Osnovne odlike Islama – Islam je Božija vjera – dio II

Osnovne odlike Islama - islam je Božija vjera - dio II

  Raznovrsnost ciljeva Ljudi imaju razne namjere i ciljeve u životu. Neki od njih se s njima uzdignu do nivoa meleka, a neki spuste na nivo šejtana. Zapravo, kod ljudi najviše postoji razlika u postizanju ciljeva. A nakon što se ustanovi cilj i usmjerenje, način i sredstvo za postizanje ciljeva se manje razlikuju. U tom … Opširnije