Najbolje žene u Džennetu

Najbolje žene u Džennetu
Najbolje žene u Džennetu

Imam Ahmed prenosi od Božijeg Poslanika Muhamm­eda a.s., da je jednom prilikom povukao četiri linije te je zatim prisutne upitao:

”Da li znate šta znače ove lini­je”?
Prisutni su odgovorili: Allah i Njegov poslanik najbolje znaju.

Zatim je rekao: ”Najbolje žene u Džennetu od svih žena će biti Hatidža kći Huvejlida, Fatima kći Muhammeda, Merjema kći Imrana i Asija kći Muzahima (žena Faraona).”

Merjema i Hatidža su dvije najbolje žene između ovih četri. U zbirci hadisa El-Buhari od Ali ibn Abi Talib se prenosi da je Poslanika a.s. rekao: ”Najbolja žena od svih žena je Merjema a poslije nje je Hatidža”.

Šta je to što ih čini posebnim? Zašto su baš one te koje se spominju kao jedine koje su up­otpunile svoj iman ?

Nažalost, nema baš mno­go priča koje su prenesene, a da govore o ovim posebnim ženama, međutim, mnogo je vrijednih pouka koje mogu i tre­baju biti izvučene.

ASIJA BINT MUZAHIM (Primjer ustrajnosti)

Njen iman je cvjetao pod sjenkom nekoga ko je govorio: “Ja sam vaš Gospodar Najveći!” Kada je Faraon saznao o imanu svoje žene, počeo je da je tuče i naredio je svojim slugama da je tuku. Odveli su je napolje, za vrijeme podnevne žege, zaveza­li joj ruke i noge a zatim su je bez prestanka udarali. A kome se ona okrenula? Okrenula se Allahu! Molila je: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od Far­aona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!”

Postoji predaja u kojoj se kaže da se tada nebo za nju otvorilo i da je ugledala svoju kuću u Džennetu. Nasmijala se… Sluge Faraona su začuđeno gledale. Oni je muče, a ona ima osmijeh na licu?! Sav iznerviran, Faraon naredi da se donese jedan veliki kamen kojeg bi bacili na Asiju i koji bi je usmrtio. Ali, Allaho­va volja je bila da joj On uzme dušu prije toga i ona je postala primjer svim vjernicima i vjer­nicama:

A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu Faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!” (Et- Tahrim, 11)

MERJEM BINT IMRAN (Primjer pobožnosti)

A zašto to da je Merjema odab­rana najboljom ženom od svih žena?

“O Merjema tebe je Allah dž.š. obdario i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio.” (Ali’Imran ajet 42)

Osim što hazreti Merjema spada u najbolje žene, ikad stvorene, ona kod Allaha, Svemilosnog, Samilosnog ima još jednu posebnu počast koja se oživotvorila u Odredbi Nje­govoj da upravo ona bude ma­jka Isaâ a.s. , Poslanika koji je jedan od dragom Allahu najdražih i najbližih stvorenja.

Merjem je simbol čednosti i potpune odanosti Allahu dž.š. Nije se zamarala ljepotama, ra­zonodama i iskušenjima, koje joj je nudio dunjaluk. Sreću i radost je nalazila u potpu­noj poslušnosti jedinom Allahu dž.š..

HATIDŽA BINT HUVEJLID (Primjer žrtvovanja za istinu)

Buharija i Muslim bilježe jednu predivnu predaju prenoseći je od hazreti Ebu Hurejre. Hazreti Džibril a.s., došao je Poslanika a.s., i rekao mu:

“Allahov Poslaniče (alejhisse­lam), ovo je Hatidža, kod nje je posuda u kojoj su hrana i piće. Kada ti dođe, prenesi joj od njenoga Gospodara selam, i od mene.”

Uz Poslanika a.s., Hatidžina po­zicija je bila pozicija zahvalnosti i podrške. Poslanikov a.s. go­vor u kome opisuje Hatidžu, je najbolji pokazatelj njene uloge kao supruge. “Tako mi Allaha, vjerovala je u mene kada su ljudi govorili da sam lažljivac, brinula se za mene kada su mi drugi okretali leđa”. Poslanik a.s. ju je često hvalio i isto tako, često molio Allaha dž.š. da joj podari oprost. Nikada nije dozvolio da iko kaže makar i jednu ružnu riječ o njoj.

FATIMA BINT MUHAMMED

Fatima kći Poslanika Muhamm­eda a.s. imala je karakteristike strpljivosti i tolerantnosti.

Fatimu mnogi zovu “očeva kćerka”. Razlog za to jeste što je Fatima bila najsličnija, od svih ljudi na svijetu, svom ocu. Kao što Aiša r.a. prenosi “Fatima, ne samo da je fizički nalikovala na svog oca, nego se ponašala kao on, pričala kao on i hodala je kao on”. Svaka očeva radnja je bila vodič za svaku njenu radnju.

I na kraju, nakon svega po­mentog, nema se baš puno dodati. Jedino što nam preo­staje jeste lekcija koju trebamo naučiti. Ne preostaje nam ništa drugo, nego da slijedimo ove četiri najbolje žene u islamu, i da nam one budu primjer u svemu, u ulozi majke, supruge, kćerke …

Zineta Murić

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.