Tragovi po kojima se poznaju, danas nedostaju

Tragovi po kojima se poznaju, danas nedostaju

Allah Uzvišeni ima svoja plemenita svojstva, i uzvišena imena. Svako od ovih svojstava, upućuje na savršenstvo Njegovog bića i Njegovih osobina. Najprisutnije, najčešće ponavljano, dominantno svojstvo kojim se Allah predstavlja robovima svojim, je svojstvo milosti. Sve osim jedne kur'anske sure počinju bismillom, riječima: „U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.“ On je – prema Kur'anu – Onaj … Opširnije