Ahmed Ahmatović uvakufio zemlju u Podgorici za potrebe medrese “Mehmed Fatih”

Ahmed Ahmatović i reis Rifat Fejzić

Podgorica – “Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (Kur-an, Al-Baqara, 261) Dijeljenje imetka na Božjem putu, predstavlja jednu … Opširnije