Najbolje žene u Džennetu

Najbolje žene u Džennetu

Imam Ahmed prenosi od Božijeg Poslanika Muhamm­eda a.s., da je jednom prilikom povukao četiri linije te je zatim prisutne upitao: ”Da li znate šta znače ove lini­je”? Prisutni su odgovorili: Allah i Njegov poslanik najbolje znaju. Zatim je rekao: ”Najbolje žene u Džennetu od svih žena će biti Hatidža kći Huvejlida, Fatima kći Muhammeda, Merjema … Opširnije