Održan regionalni seminar o vakufima u Sarajevu

Rešad Dautović i Bajro Agović na seminaru

Sarajevo – Vakufska direkcija IZ-e u BiH u saradnji sa Generalnim sekretarijatom vakufa Kuvajta i Islamskom bankom za razvoj iz Džede organizirala je regionalni seminar u Sarajevu pod nazivom “Upravljanje i investiranje u vakufe”, u periodu od 02. do 05. aprila 2012. godine. Učešće na seminaru uzelo je 40 predstavnika Islamskih zajednica balkanskih zemalja, i … Opširnije