Latest Posts

Ummet koji strijemi kosmopolitizmu

Ummet koji strijemi kosmopolitizmu

U zapadnoj civilizaciji pojam ummeta se u etapi izbijanja nacionalizma i rušenja jedinstva kršćanske teologije odvajao i osamostaljivao. U drugoj etapi izbio je sukob zbog kapitalizma i interesa koji je bio bitan faktor za rađanje nacionalizma, pa se stoga u zapadnom intelektualnom i nacionalnom okviru tragalo za ...

READ MORE +

Značenje ummeta u korijenima arapskog jezika

Značenje ummeta u korijenima arapskog jezika

U svojoj knjizi „El-Mufredat fi garibi-l-Kur'an“ Ragib el-Isfahani (502. h. – 1108.) kaže: „Ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. Recimo, jedna vjera, jedno vrijeme i mjesto, bez obzira bilo to milom ili silom. Množina te riječi je umemun.“ Dakle to je zajednica koju okuplja neka stvar po kojoj se ...

READ MORE +

Da li su muslimani jedan ummet?

Da li su muslimani jedan ummet?

Iako se priznaje postojanje materijalnih mogućnosti i ekonomskih potencijala islamskih zemalja, pojedini ljudi sumnjaju da muslimani posjeduju karakteristike, snagu i potencijale jednog ummeta, pa ih smatraju mnogobrojnim ummetima. Jedan dio ljudi koji se bavi ovom problematikom se suprotstavlja idejama zapadne ...

READ MORE +

Put islamskog buđenja – Uvod

Put islamskog buđenja – Uvod

Kada od Gane na jugozapadu krenemo ka Fergani na sjeveroistoku, kada od Filipina na 120° ekvatora na istoku, krenemo do krajnjeg zapadnog dijela Afrike, kada sjeverno od izvora rijeke Volge na 60° meridijana, krenemo ka srednjoj Africi na jugu, te kada od Milke na Malajima istočno, krenemo ka Meleki u Andaluziji ...

READ MORE +

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Bilježe ebu Davud i Tirmizi od Irbad bin Sarije, r.a., da je rekao: „Vazio nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetima od kojih su se srca strahom ispunila a oči suzile, pa mu rekosmo: „O Allahov poslaniče, ovo kao da je oproštajna oporuka“. A on je rekao: „Oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost ...

READ MORE +

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Doista je Uzvišeni Allah Svojom pravičnošću učinio radost i lagodnost u zadovoljstvu i čvrstom vjerovanju, a žalost i tugu u srdžbi i sumnji“ . Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. U ovom časnom hadisu je otkrivena krasna duhovna istina. Jer kako je Allahov zakon ...

READ MORE +

Istrajnost u vjeri

Istrajnost u vjeri

  Prenosi Muslim u svom Sahihu od Sufjana bin Abdullaha es-Sekafija da je rekao: - „Zamolio sam Allahovog Poslanika: „Reci mi o islamu nešto o čemu poslije tebe nikog drugog ne moram pitati. On mi kaza: „Reci: Vjerujem u Allaha a zatim istraj u tome“ . U Tirmizijevoj predaji stoji: „Rekao sam: O, ...

READ MORE +

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Navodi Hakim u el-Mustedreku, napominjući da je lanac prenosilaca hadisa vjerodostojan: hadis od Ebu Zerra, r.a., u kojem se prenosi da je pitao: “Allahov Poslaniče, šta se nalazilo u Suhufima Ibrahimovim?” Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Sve su u njima bili primjeri.” Zatim je Poslanik, s.a.v.s., pomenuo ...

READ MORE +

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Imam Muslim u svom Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „O ljudi, pokajte se Allahu, jer ja se, doista, Njemu pokajem stotinu puta dnevno“. Dakle, pokajanje je obaveza svakog čovjeka, kao što Uzvišeni Allah kaže: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite“ ...

READ MORE +

Iskanje od ljudi

Iskanje od ljudi

Imam Muslim prenosi da je Kabis ibn Muharik el-Hilali rekao: Trebao sam platiti otkupninu pa sam došao kod Božijeg Poslanika, a.s.v.s., zatražiti pomoć a on mi reče: „Ostani ovdje dok nam ne dođe kakva sadaka pa ću narediti da se tebi dadne!“ Zatim je rekao: „O Kabisa, zaista nije dozvoljeno iskati, osim u ...

READ MORE +