Djela se prosuđuju prema namjerama

Djela se prosuđuju prema namjerama

Prenosi Imam Buhari, od zapovjednika vjernika, Ebi Hafsa Umera bin el-Hattaba, r.a., da je rekao: „Čuo sam Božijeg poslanika, s.a.v.s., da kaže: „Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa ko je učinio Hidžru (preselio iz Mekke u Medinu) radi Allaha i Njegovog poslanika, ta Hidžra će mu biti … Opširnije

Došao vam je ramazan

Došao vam je ramazan

Prenosi Taberani od Ubadeta bin es-Samita, r.a., da je Poslanik, a.s., jednog dana kada je nastupio ramazan, rekao: „Došao vam je ramazan, mjesec berićeta. U njemu vas Allah prekriva pa spušta milost, briše grijehe i prima molbe. Uzvišeni Allah posmatra vaša natjecanja u njemu i s vama se diči kod Njegovih meleka. Pa zato pokažite … Opširnije

Svako djelo pripada čovjeku osim posta

Svako djelo pripada čovjeku osim posta

Prenose Šejhan (Buhari i Muslim) od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: „Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: „Uzvišeni Allah je rekao:“Svako djelo pripada sinu Ademovom, osim posta: on je Moj i Ja za njega naročito nagrađujem. Post je štit. Pa kada neko od vas posti neka ne govori ružne riječi i neka se ne svađa. A … Opširnije

Uvod u islamsku umjetnost

Uvod u islamsku umjetnost

Razlika između jedne i druge umjetnosti jeste civilizacijska. Umjestnost je odraz osjećaja pripadnosti različitoj civilizaciji. Na primjer, rimska umjetnost je izraz snage. Ona predstavlja logu „snažne ruke“ u izgradnji te civilizacije. U slučaju grčke civilizacije, nalazimo filozofiju, koja je esencijalna za grčku civilizaciju, kako dominira u grčkoj umjetnosti. Isto tako, islamska umjetnost je odraz velike … Opširnije

Post u različitim religijama

Post u različitim religijama

Samovoljno odricanje od hrane je bio obred duhovnog čišćenja u mnogim religijama. Kajanje, čišćenje, žaljenje, žrtvovanje i širenje znanja i snage, bili su neki aspekti posta koje su predočavale te religije. Čak su filozofi, naučnici i fizičari u prošlosti smatrali post kao ljekoviti proces koji je neophodan da bi se povratilo zdravlje i odstranila bolest. … Opširnije

Hodočašće u različitim religijama

Hodočašće u različitim religijama

Hodočašće je alegorija ljudskog života na zemlji. Ono ispoljava unutrašnje putovanje do istine i duhovnog otkrića. Hodočasnici iz dalekih zemalja okupljaju se u centru ponukani duhovnim magnetizmom. Stoga, hodočašće se smatra načinom preko koga čovjek pokušava da dosegne Osnovnu Istinu, i da živi u punoj harmoniji sa sobom i svojim okruženjem. Većina religijskih tradicija naglašavaju … Opširnije

Muhammed, a.s., u zoroastrijskim spisima

Muhammed, a.s., u zoroastrijskim spisima

Muslimani vjeruju da Božija milost i uputa nisu ograničeni samo na područje Bliskog istoka, niti na poznate ibrahimovske vjere – judaizam, hrišćanstvo i islam već da obuhvataju sve ljude. Muslimani ne mogu kazati da zoroastrinizam, budizam ili hinduizam nemaju religijski kredibilitet ili bilo kakve veze sa porukom ranijih poslanika samo zato što nemaju svojih poslanika, … Opširnije

Abortus

Abortus

Riječ abortus je latinskog porijkla a znači prekid trudnoće. Njoj je bliska engleska riječ aborting i nosi isto značenje. U predislamskom periodu kod Arapa je vladao sram kada bi im se rodilo žensko dijete pa su svoju djecu živu zakopavali. “I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena“ (Et-Tekvir: 8-9); Pored … Opširnije

Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) II dio

Dokaz analogije (el-kijas) Da li analogijom možemo dokazati obaveznost ili pohvaljenost obrezivanja žena? Nekima to pada na pamet, pa obrezivanje žena posmatraju kroz prizmu analogije obrezivanja muškaraca, vjerujući da se zakon podjednako odnosi na muškarca i na ženu. Tako na primjer kada Allah, dž.š., kaže: „O ljudi“ ili „O vjernici“ On se ujedno obraća muškarcu … Opširnije

Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) I dio

UVOD Hvala Allahu. Selam i blagoslov Allahovom Poslaniku, njegovoj porodici, drugovima i onima koji slijede njegovu uputu. Još dok sam bio student na Al-Azharu vidio sam da se ljudi razilaze po pitanju obrezivanja djevojaka. U tome su se razilazili i vjerski učenjaci i doktori medicine. Još uvijek pamtim riječi dr. Hamida el-Gavabija, koji je bio … Opširnije