Umjetnost kaligrafije u Modernoj galeriji u Podgorici

Ambasador Turske u Crnoj Gori Mehmet NIyaz Talnilir prilikom otvaranja izložbe
Ambasador Turske u Crnoj Gori Mehmet NIyaz Talnilir prilikom otvaranja izložbe
hilyaPodgorica – Izložba kaligrafskih radova iz kolekcije turskog kaligrafa Mehmeta Ćebija otvorena je sinoć u 19 sati u Modernoj galeriji. Postavka nosi naziv „Kad ljubav prema Poslaniku postane umjetnost“. Umjetnost Hilya nastala je u Istanbulu u 17. vijeku i danas prema mišljenju mnogih kaligrafa doživljava svoj preporod. Ova djela koja oslikavaju fizičke i lične osobine Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., u klasičnoj kaligrafiskoj umjetnosti prihvaćena su kao veoma popularna.
– Kroz Hi­lje su lju­bav pre­ma Po­sla­ni­ku Mu­ha­mme­du, s.a.v.s., pre­tvo­ri­li u umjet­nost opi­su­ju­ći nje­go­ve lič­ne oso­bi­ne naj­ljep­šim ru­ko­pi­som, isto kao što su hri­šćan­ski umjet­ni­ci na iko­na­ma osli­ka­li lju­bav pre­ma Isu­su – ka­zao je am­ba­sa­dor Ta­nilir iz­ra­ža­va­ju­ći uvje­re­nje da će iz­lo­žba iza­bra­nih dje­la iz ko­lek­ci­je Ća­bi­ja, vla­sni­ka ga­le­ri­je za an­tič­ku umjet­nost u Istanbu­lu, iza­zva­ti in­te­re­so­va­nje u umjet­nič­kim kru­go­vi­ma. Izložba odabranih djela iz kolekcije koju je dugi niz godina sakupljao jedan od najvećih kolekcionara islamske umjetnosti današnjice Mehmet Ćebi okupila je evropske ljubitelje umjetnosti u centrima kao što je Vatikan, London i Brisel. Posljednja stanica izložbe je Podgorica. Izložbu organizuju JU Muzeji i galerije Podgorice pod pokroviteljstvom Ambasadora Republike Turske u Podgorici Mehmeta Nijaza Tanilira.
Izložbi su prisustvovali brojni gosti iz vjerskog, kulturnog i političkog života u Crnoj Gori.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.