Preporuke Mešihata Islamske zajednice o klanju kurbana

Polazeći od propisane obaveznosti prinošenja kurbanske žrtve za onoga ko je u materijalnoj mogućnosti, te duboke tradicionalne ukorijenjenosti ovog propisa u praksi muslimana ovog podneblja, a shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, dužni smo se odrediti prema ovom propisu u pomenutoj situaciji, te ustanoviti napomene koje slijede:Klanje kurbana predstavlja individualni (porodični) a ne kolektivni ibadet, te samo prinošenje žrtve ne podrazumijeva okupljanje, time ne predstavlja povećan epidemiološki rizik. Time ne postoji razlog za preporuku da se kurban ne žrtvuje.

Konsultovanjem stručnih mišljenja, ustanovljeno je da distribucija kurbanskog mesa nosi nizak epidemiološki rizik, uz strogo poštovanje propisanih mjera (adekvatno pakovati meso i distribuirati ga uz poštovanje distance i nošenje maske).

Uzimamo u obzir stav učenjaka Hanefijske pravne škole da se kurbansko meso treba podijeliti na tri dijela: dio koji se podijeli siromašnima, dio koji se podijeli kao poklon (prijateljima, komšijama, rodbini), i poslednja trećina koju onaj koji žrtvuje kurban treba ostaviti svojoj porodici. U okviru ovih šerijatsko-pravnih stavova, a shodno trenutnoj situaciji, kako bi izbjegli veći broj kontakata, preporučujemo da se kurbani dijele na manji broj domaćinstava.

Pored toga podsjećamo da oni koji nisu u prilici da samostalno žrtvuju kurban, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori organizuje akciju klanja kurbana za potrebe ishrane učenika i učenica medrese Mehmed Fatih, te svoj kurban mogu usmjeriti na tu adresu, kako bi izbjegli suvišne kontakte. Uporedo sa tim, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori od momenta osnivanja medrese organizuje ovu akciju obezbjeđujući besplatnu ishranu velikom broju učenika, trudeći se da ovaj doprinos institucionalizuje, kako bi se izbjegle nedosljednosti i aktivizam pojedinaca i organizacija koje tu institucionalnost pokušavaju razjediniti.

Na kraju, preporučujemo da se u cjelokupnom procesu prinošenja kurbana i tretiranja kurbanskog mesa strogo poštuju propisane mjere, smanji broj kontakata na dozvoljenu mjeru i ako se radi o najvećem prazniku.

Oni koji tradicijom godinama prinose kurbansku žrtvu, a pandemijska kriza je naškodila njihovom porodičnom budžetu, te nisu u stanju žrtvovati kurban, nije grijeh da ne prinesu žrtvu ove godine. Nije potrebno da se zadužuju da bi žrtvovali kurban, i ne postoji propis koji kaže da ako jednom počnu prinositi kurban ne smiju prekidati. Kurban se žrtvuje onda kada ima materijalnih uslova za to, kako Kur'an veli: „Allah nikoga ne tereti preko mogućnosti njegovih.“
Moleći Allaha da primi našu žrtvu u Njegovo ime, sačuva nas nevolja i iskušenja i učini nas podrškom slabima među nama, srdačno Vas selamimo.

Informativna služba Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.