SREBRENICA: Salavati na džamijama u CG – saopštenje reisa Fejzića

Svakog jedanaestog jula, otvoreni grobovi u Srebrenici koji čekaju da prime pronađene posmrtne ostatke žrtava srebreničkog genocida, otvaraju rane na savjesti svijeta i vremena u kome se genocid desio. Otvara se i pitanje da li će sa posmrtnim ostacima nedužnih priznavanjem zločina i kajanjem biti sahranjena i pokopana mržnja? Mržnja prema imenu, porijeklu, vjeri, mržnja … Opširnije