Ko je Hubejb ibn Adijj?

Muhammed Mutevelli Ša'ravi U Bici na Bedru – prvoj bici u islamu, mnogi prvaci Kurejšija bijahu ubijeni a mnogi od njih padoše u ropstvo. Među onima koji su ubijeni bio je i kurejševićki prvak Ebu Ukbe el-Haris. Bijaše jedan od uglednika Kurejša. Ko ga je ubio? Ubio ga je ashab Hubejb ibn Adijj el-Ensari el-Evsijj. … Opširnije