Očistio si usta njegova radi Mene, pa sam mu očistio srce radi tebe!

"Očistio si usta njegova radi Mene, pa sam mu očistio srce radi tebe!"
"Očistio si usta njegova radi Mene, pa sam mu očistio srce radi tebe!"

Bilježi se da je Malik bin Dinar, r.a., jedne prilike idući za nekom svojom potrebom, na putu sreo pijanca kako prljav i poderan leži pored puta. Usta su mu bila prljava, umrljana vinom, a on je uzvikivao:

“Allah, Allah”. Malik,r.a., sažalivši se na čovjeka  reče sebi: “Ne priliči da ovako čisto ime izlazi iz ovako prljavih usta”. Uze vodu te mu opra usta. Nakon toga ode za svojim poslom.

Te večeri usnije san u kom mu bi rečeno: “O Malik, očistio si usta njegova radi Mene, pa sam mu Ja srce očistio radi tebe!”

Probudivši se, Malik ode na sabah u džamiju. Iščekujući vakat namazu, Malik primijeti istog čovjeka kom je usta očistio kako u suzama pokornosti i iskrene tewbe u uglu džamije moli Allaha za oprost.

Malik mu priđe i upita ga: “Ko si ti, o čovječe”?  A on mu odgovori: “Onaj ko mi je srce radi tebe očistio, o meni te je obavijestio”!

Alim bogobojazni se nije zgrozio nad pijanicom i stanjem njegovim, već ga je sažalio. Iz poštovanja alimovog prema imenu Allahovom, Allah Uzvišeni se smilovao i pravom putu uputio zalutalog.

Neka naš odnos prema onom koji je u zabludi, bude odnos sažaljenje prije zgražavanja, milosti prije kazne, blagosti prije srdžbe!

Priredio,

Enis Burdžović