O Huzejfe, kako si osvanuo?

O Huzejfe, kako si osvanuo?
O Huzejfe, kako si osvanuo?

Vladar pravovjernih, Omer bin el-Hattab, r.a., jednog jutra upita Huzejfe ibnul-Jemana, r.a.: „Kako si osvanuo o Huzejfe?“

On odgovori: „O vladaru pravovjernih, osvanuh:

 • Sa ljubavlju prema fitnetu (iskušenju)
 • Sa mrskošću prema istini
 • Govoreći po onom što stvoreno nije
 • Svjedočeći onome što nisam vidio
 • Obavljajući salat bez abdesta
 • I osvanuh, imajući na Zemlji ono što Allah iznad nebesa nema!“

Omer, r.a., se jako rasrdi na ove riječi, i poželje da kazni Huzejfu, r.a., ali se prisjeti njegove prisnosti i sohbeta sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa odustade od kažnjavanja onog ko je bio tako blizak Resulullahu, s.a.v.s., i nastavi dalje.

Susrete ga Alija, r.a., i na licu halife primijeti tragove goleme srdžbe, pa ga upita: „Šta te je to rasrdilo, o vladaru pravovjernih?“ Omer, r.a., mu ispriča slučaj sa Huzejfom, a Alija, r.a., će na to: „O vladaru pravovjernih, neka te to ne srdi.

 • Kada je rekao da voli fitnet, ta je ljubav u značenju ajeta إنما اموالكم و أولادكم فتنة  – „Doista su imetci vaši i potomstvo vaše fitnet (iskušenje)“
 • Kada je rekao da mu je istina mrska, mislio je na smrt, jer je smrt istina u koju sumnje nema
 • Kada je rekao da govori po onome što stvoreno nije, mislio je na učenje Kur'ana, jer je Kur'an govor koji stvoren nije
 • Kada je rekao da svjedoči onome što nije vidio, mislio je da svjedoči da Allah postoji, i ako ga nije vidio
 • Kada je rekao da je obavio salat (namaz) bez abdesta, mislio je na salavat na Allahova Poslanika, s.a.v.s., jer je to molitva kojoj ne treba abdest
 • Kada je rekao da na Zemlji ima ono što Allah nema iznad nebesa, mislio je na ženu i djecu, jer je Allah Uzvišen od toga da ima porodicu i potomstvo.“

Omer bin el-Hattab, r.a., tada reče: „Allah te dobrom darivao, o Ebul-Hasene! Otklonio si od mene brigu veliku!“

(Iz knjige Bahru-dumu’, Ebul-Ferdž ibn el-Dževzi)

Priredio, Enis Burdžović