Prikazi: Sabrana djela Mahmuda Derviša I-IV

Piše: akademik Esad Duraković (BiH) Prilozi za orijentalnu filologiju vol. 32 (2023) Mahmud Derviš, SABRANA DJELA, POEZIJA, I-IV, prijevod s arapskog: Džemo Redžematović, Horizonti – centar za međukulturno razumijevanje, Podgorica 2022, 510+478+400+278 str. Godine 2008, na 47. Sarajevskim danima poezije imao sam čast da budem jedan od domaćina (i pozivar) Mahmudu Dervišu u Sarajevu. Tom … Opširnije