PUBLIKOVANA KNJIGA “GROBLJE NIZAMSKE DŽAMIJE I STARO GROBLJE TUZI”, AUTORA MR. ALIJA BARDHIJA I DR. BEHLULA KANAQIJA

Novoobjavljena knjiga mr. Bardhija i dr. Kanaqija predstavlja kompleksnu istraživačku studiju o nišanima na naznačenim lokacijama u Tuzima. Mezarja su važna istorijska svjedočanstva koja potvrđuju život na jednom mjestu i predstavljaju bitan duhovni i materijalni kulturološki segmenat. Predmet istraživanja navedene knjige su nišani, nadgrobni spomenici, sa arapsko-osmanskim natpisima. Kako bi istraživanja mezara na dvijema tuškim … Opširnije