Održana II redovna sjednica Sabora Islamske zajednice

U nedjelju 28.12.2014 godine je održana II redovna sjednica Sabora Islamske zajednice. Na sjednici je Sabor usvojio Izvještaj o radu ustanova i Mešihata Islamske zajednice kao i finansijski izvještaj za prethodnu godinu. Sabornici su uzeli aktivno učešće tokom sjednice i u više navrata pohvalili izvještaj i okarakterisali ga kao veoma opširan i detaljan. Izvještaj je … Opširnije

TRIBINA U CENTU ZA KULTURU U ROŽAJAMA

30. 12. 2014. godine, u Velikoj Sali Centra za kulturu u Rožajama u organizaciji Odbora Islamske zajednice Rožaje održana je tribina za omladinu. I pored izutetno hladnog vremena odziv i interesovanje za ovu tribinu je bio jako veliki. Sama tema tibine “Smjernice našoj omladini”, je ponukao znantno interesovanje građana,što je pokazatelj da omladina želi da … Opširnije