Bajramska poruka reisa Rifata ef. Fejzića

Bismillahi-rrahmani-rrahim, “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…” (Kur'an, 6:162,163) Draga braćo i sestre, Allahovom voljom stupamo u blagdane Kurban Bajrama – dane hadža i kurbana u kojima manifestujemo jednakost i jedinstvo, žrtvovanje i solidarnost, u ime Allaha a zarad nas … Opširnije