Latest Posts

Kada ćemo se vratiti Allahu?

Kada ćemo se vratiti Allahu?

(Šta da vam kažem? Rekao bih vam ono što govorim sebi) Ne pričam o drugima, o onima koje nazivamo pokvarenima i griješnicima i nepokornima, ne! Govorim o meni i tebi, nama, kad ćemo se mi vratiti Allahu? Mi ne pijemo alkohol, a možda je nekonzumiranje alkohola izgovor i pravdanje nedužnosti naših duša. A možda su ...

READ MORE +

Resulullah, s.a.v.s., nije otišao da bi nestao

Resulullah, s.a.v.s., nije otišao da bi nestao

Unutrašnjost hudžre-i-šerife Tekst koji slijedi je jedan od najdirljivijih citata u cjelokupnoj teološkoj literaturi, jer oslikava većinu događaja koji su se desili pred samu smrt milosti svim svijetovima, Muhammeda, s.a.v.s.  Oni koji ga slijede i vole, znaju da njegova smrt nije nestanak, jer ljubav prema njemu ...

READ MORE +

Šejh Selman el-Avde posjetio Islamsku zajednicu

Šejh Selman el-Avde posjetio Islamsku zajednicu

Juče, 4.11.2016., su Islamsku zajednicu i medresu "Mehmed Fatih" posjetili prof. dr Selman el Avde predstavnik Srednjeg puta i jedan od najznačajnijih ličnosti islamskog svijeta, zajedno sa Abdul Vehab et-Taririjem. Selman je porijeklom iz Saudijske Arabije, član je islamskog vijeća za fetve. Selman el Avde je ...

READ MORE +