Imenovani pomoćnici reisa

Na jučerašnjoj sjednici Mešihata usvojene su odluke koje se odnose na organizaciju i ustrojstvo rada shodno promjenama usvojenim u novom Ustavu Islamske zajednice. Mešihat će funkcionisati kroz pet uprava kojima će upravljati pomoćnici reisa:

behlul

  1. Behlul Kanaqi, prvi pomoćnik reisa i pomoćnike za odnose sa Republikom Turskom i humanitarne aktivnosti. Rođen u Baru 09.10.1978. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu u Ostrosu. Medresu „Hadži Šeh Šamia“ završio u Skadar. Nakon medrese upisao se na teološki fakultet na Univerzitetu 19 Majis u Samsunu. Fakultet je završio 2002. godine. Na istom univerzitetu upisao je magistarske studije smjer hadis. 2005. godine završio je magistarske studije sa magistarskom temom „Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana Bozukluğunun Fonksiyonu/Uloga deformisanih riječi i značenja u određivanju tačnosti/pouzdanosti hadisa”. Iste godine upisuje doktorske studije na Univerzitetu Uludag u Bursi, smjer hadis.2008. godine, prijavljuje doktorsku disertaciju pod nazivom “Muhammed Tayyib Okić ve Hadisçiliği’ (Muhammed Tajjib Okić i njegovo mjesto u hadiskoj nauci). Iste godine se vraća u Crnu Goru i počinje da radi u Mešihatu Islamske Zajednice. Od 2008 do kraja 2010. godine, obavljao dužnost direktora medrese Mehmed Fatih u Podgorici. Bio je i direktor časopisa Elif. Od 2011.godine, radi u mešihatu- sektor Odnosi sa inostranstvom –Turskom. Pri kraju je doktorskih studija.
  2. rahman. Rahman Kačar, pomoćnik reisa za davu i obrazovanje. Rahman ef. Kačar, rođen je 03.08.1979. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, srednju medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Radni angažman u Islamskoj zajednici otpočeo je 2003. god. u Rožajama kao drugi imam džamije Sultan Murat II do oktobra 2008. god. kada je počela sa radom medresa „Mehmed Fatih“ u Podgorici. Odlukom Sabora IZ-e  imenovan je za pomoćnika direktora za nastavu i predavača Kiraeta. Tu funkciju obavlja sve do 2011., kada stupa na dužnost direktora Medrese.Poznati je učač Kur'ana u Crnoj Gori i šire. Učestvovao je na svjetskom takmičenju učača Kur'ana u Tripoliju u Libiji gdje je postigao zavidan rezultat. Takođe je ušestvovao na takmičenju učača Kur'ana u Teheranu u Iranu. Objavio je jedan CD ilahija i kasida. Bio je potpedsjednik Medzlisa Rožaje u periodu dok je radio u Rožajama. Bio je član Mešihata od 2009. do 2015. Dužnost direktora medrese obavljao je od 2011. do 2016. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.
  3. omerOmer Kajoshaj, pomoćnik reisa za odnose sa inostranstvom i hadž, rođen je 10.08.1972. godine u Podgorici. Osnovnu školu je završio u Dinoše a srednju u Tuzi 1989 godine. Studije nastavlja u Prištini na Poljoprivrednom Fakultetu koje odmah posle prve godine mora prekinuti zbog nastalih društveno političkih nemira. Početkom rata odlazi u Skadar gdje kao đak prve generacije, 1995 godine., diplomira u Medresi “Hadži Šeh Šamia”. Angažman u poslu imam počinje u Skadar i nastavlja u grad Kukes na sjeveru Albanije kao radnik Islamske Fondacije “Muwafaq” gdje ujedno i radi kao sekretar regionalne kancelarije dotične Fondacije. Od 1997 do 2002 studira na Medjunarodnom Islamskom Univerzitetu u Maleziji, Fakultet Društvenih nauka i Objavljenog Znanja, smjer Komunikologija. Odmah po diplomiranju od 01.01.2003 počinje svoj radni angažman u Mešihatu Islamske Zajednice u Crnoj Gori. Godine 2004 Mešihat osniva Ured za kontakte sa inostranstvo i ujedno postavlja njega na čelu tog ureda, na funkciju koju obavlja i danas.  Aktivno učestvuje u radu Medrese od samog osnivanja kao profesor elngleskog jezika, profesor fikha i vd direktor.
  4. enisEnis Burdžović, pomoćnik reisa za medije:odnose sa javnošću i dijasporu, E rođen je 10.01.1981.godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završio je u Sutivanu, a nakon toga medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, koju okončava 1999. godine. Iste godine odlazi na studije na Al-Azhar univerzitet u Kairu, Arapska Republika Egipat. Studije na fakultetu Usuli-din na odsjeku za tefsir i kur'anske znanosti okončava 2006 godine, te nakon toga biva imenovan za imama va'iza u Medžlisu Islamske zajednice Bijelo Polje, a kasnije, postavljenjem od strane Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori biva imenovan za glavnog imama ovog Medžlisa. Na ovoj poziciji ostaje do danas. Aktivno učestvuje u radu Mešihata Islamske zajednice, sudjeluje u osnivanju medrese Mehmed Fatih, bio član je Upravnog odbora ove škole i angažovan kao predavač na predmetu akaid. Pored toga, bio je angažovan kao rukovdilac Vjerskoprosvjetne službe Mešihata.  Oženjen je i otac dvoje djece.
  5. dzemoDžemo Redžematović: pomoćnik reisa za vakufske poslove i pitanja muslimanskih manjina u nemuslimanskim sredinama, rođen 03.03.1979 u Peći, svršenik  je Srednje Gazi Isa-beg medrese u Novom Pazar i Teološkog fakultet – Al-Azhar, Kairo, Egipat,  Smjer “Hermeneutika Kur'ana” . Trenutno je na postdiplomskim studijima na FIN-u u Sarajevu. Sudski tumač je za arapski jezik, bio član Mešihata Islamske zajednice Crne Gore –  i rukovodio sektorom izdavačke djelatnosti. Bio je glavni i odgovorni urednik prvog islamskog web portala u Crnoj Gori – www.monteislam.com, i glavni urednik Islamskih novina „ELIF“, te direktor Islamskog radija „Fatih“. Aktivno se bavi prevođenjem, do sad je preveo nekoliko djela sa arapskog i engleskog jezika.

 

 

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.