Održana sjednica Mešihata IZ-e

Na sjednici Mešihata IZ-e, održanoj 05.09., usvojen je izvještaj o ramazanskim aktivnostima, formirane su administrativno upravne cjeline. Mešihat Islamske zajednice za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti funkcionisacd putem pet administrativno upravnih cjelina: 1. Uprava za da'vu i obrazovanje, 2. Uprava za medije, odnose sa javnošću i dijasporu, 3.Uprava za odnose sa inostranstvom i Hadž, 4. … Opširnije