El-Waqi‘a

Događaj
Mekka – 96 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Kada se Događaj dogodi –
2. događanje njegovo niko neće poricati –
3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;
4. kad se Zemlja jako potrese
5. i brda se u komadiće zdrobe,
6. i postanu prašina razasuta,
7. vas će tri vrste biti:
8. oni sretni – ko su sretni?!
9. i oni nesretni – ko su nesretni?!
10. i oni prvi – uvijek prvi!
11. Oni će Allahu bliski biti
12. u džennetskim baščama naslada –
13. biće ih mnogo od naroda drevnih,
14. a malo od kasnijih –
15. na divanima izvezenim,
16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;
17. služiće ih vječno mladi mladići,
18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –
19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –
20. i voćem koje će sami birati,
21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,
23. slične biseru u školjkama skrivenom –
24. kao nagrada za ono što su činili.
25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
26. nego samo riječi: “Mir, mir!”
27. A oni sretni – ko su sretni?!
28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
29. i među bananama plodovima nanizanim
30. i u hladovini prostranoj,
31. pored vode tekuće
32. i usred voća svakovrsnog
33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
34. i na posteljama uzdignutim.
35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
36. i djevicama ih učiniti
37. milim muževima njihovim, i godina istih
38. za one sretne;
39. biće ih mnogo od naroda drevnih,
40. a mnogo i od kasnijih.
41. A oni nesretni – ko su nesretni?!
42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
43. i u sjeni dima čađavog,
44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
46. i uporno teške grijehe činili
47. i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,
48. zar i drevni naši preci?”
49. Reci: “I drevni i kasniji,
50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,
53. i njime ćete trbuhe puniti,
54. pa zatim na to ključalu vodu piti,
55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!
57. Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?
58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?
60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
61. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
63. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:
66. “Mi smo, doista, oštećeni,
67. čak smo svega lišeni!”
68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete –
69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
70. Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?
71. Kažite vi Meni: vatru koju palite –
72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
73. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
75. I kunem se časom kad se zvijezde gube,
76. a to je, da znate, zakletva velika,
77. on je, zaista, Kur’an plemeniti
78. u Knjizi brižljivo čuvanoj –
79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,
80. on je Objava od Gospodara svjetova.
81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate
82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
83. a zašto vi kad duša do guše dopre,
84. i kad vi budete tada gledali,
85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,
86. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
87. ne povratite, ako istinu govorite?
88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*
89. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!
90. A ako bude jedan od onih koji su sretni –
91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!
92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
93. pa, ključalom vodom biće ugošćen
94. i u ognju prženjem.
95. Sama je istina, zbilja, sve ovo –
96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.