El-Mutaffifun

Oni koji pri mjerenju zakidaju
Mekka – 36 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti
5. na Dan veliki,
6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
7. Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
8. a znaš li ti šta je Sidždžin?
9. Knjiga ispisana!
10. Teško toga dana onima koji su poricali –
11. koji su onaj svijet poricali –
12. a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
13. koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!”
14. A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
15. uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,
16. zatim će, sigurno, u oganj ući,
17. pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!”
18. Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,
19. a znaš li ti šta je Ilijjun?
20. Knjiga ispisana! –
21. nad njom bdiju oni Allahu bliski.
22. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.
23. sa divana gledati,
24. na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
25. daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
26. čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
27. pomiješano sa vodom iz Tesnima* će biti,
28. sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
29. Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
31. a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
32. kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” –
33. a oni nisu poslani da motre na njih.
34. Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
35. sa divana će gledati.
36. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.