El-Haqqa

Čas neizbježni
Mekka – 52 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Čas neizbježni,
2. šta je Čas neizbježni,
3. i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?
4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali
5. pa je Semud uništen glasom strahovitim,
6. a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
7. kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
8. i vidiš li da je iko od njih ostao?
9. A došli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
11. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili
12. da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
13. A kada se jednom u Rog puhne,
14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,
15. toga dana će se Smak svijeta dogoditi
16. i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –
17. i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
18. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da – reći će: “Evo vam, čitajte knjigu moju,
20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.”
21. I on će biti u životu zadovoljnom,
22. u Džennetu predivnom,
23. čiji će plodovi na dohvat ruke biti.
24. “Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!”
25. A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
26. i da ni saznao nisam za obračun svoj!
27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –
28. bogatstvo moje mi nije od koristi,
29. snage moje nema više!”
30. “Držite ga i u okove okujte,
31. zatim ga samo u vatri pržite,
32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
34. i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;
35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
36. ni drugog jela osim pomija,
37. koje će samo nevjernici jesti.”
38. A Ja se kunem onim što vidite
39. i onim što ne vidite,
40. Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,
41. a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!
42. i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!
43. Objava je on od Gospodara svjetova!
44. A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
46. a onda mu žilu kucavicu presjekli,
47. i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili –
49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –
50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,
51. a on je, doista, sama istina
52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.