El-Burudž

Sazviježđa
Mekka – 22 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi neba sazviježđima okićenog
2. i Dana već određenog,
3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5. i vatrom i gorivom ih napunili,
6. kada su oko nje sjedili
7. i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!
8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
9. čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11. a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.
12. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
13. On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
14. I on prašta, i pun je ljubavi,
15. Gospodar svemira, Uzvišeni,
16. On radi šta je Njemu volja.
17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18. o faraonu i Semudu?
19. Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
20. a Allahu oni neće moći umaći:
21. a ovo je Kur’an veličanstveni,
22. na Ploči pomno čuvanoj.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.