Ed-Dehr

Vrijeme
Medina – 31 ajet
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
2. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
3. Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
4. Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
5. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
6. sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
7. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
8. i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
9. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
10. Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.”
11. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
12. i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
13. naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
14. i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati.
15. Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
16. prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
17. U njemu će iz čaše piće inbirom* začinjeno piti
18. sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
19. Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti.
20. I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.
21. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.
22. “To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!”
23. Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi,
24. zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
25. I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,
26. i u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga noću hvali?
27. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.
28. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.
29. Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –
30. a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
31. On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.