Istaknuta ulema Saudijske Arabije o Muslimanskoj braći

hasan-al-bana“MUSLIMANSKA BRACA NISU TERORISTIČKA ORGANIZACIJA!”

Nakon odluke Kraljevine Saudijske Arabije da najveći savremeni muslimanski pokret Muslimanska braća (El-Ihvan el-muslimun), koji je u Egiptu 1928. godine osnovao istaknuti islamski učenjak i reformator šejh Hasan el-Benna, stavi na listu terorističkih organizacija, što podrazumijeva krivično gonjenje pripadnika tog pokreta i konfiskovanje njihove imovine, mnogi ljudi u svijetu su iznenađeni i začuđeni: zar je moguće da se na istu listu, zajedno sa pripadnicima El-Kaide, IDIŠ-a i drugih nepoznatih i sumnjivih organizacija, stavljaju ljudi koji su, svojom umjerenošću, razboritošću, predanim radom na promoviranju islamske umjerenosti i općeg dobra dokazali da nisu nikakvi ekstremisti a kamoli teroristi, koji ubijaju nevine ljude. Tim povodom, na nekoliko islamskih portala na arapskom jeziku, pojavio se interesantan tekst, u kojem se iznosi stav velikih i svjetski priznatih učenjaka iz Saudijske Arabije u vezi s pokretom Muslimanska braća i njihovo svjedočenje o aktivistima tog pokreta.

Piše: Muhammed Ibrahim

Veze pokreta Muslimanska braća s Kraljevinom Saudijskom Arabijom imaju dosta dugu historiju tokom koje je svaka strana prema drugoj izražavala dužno uvažavanje uz pridržavanje islamskog bratstva na koje obavezuju vjera u Allaha i uzajamno potpomaganje u dobru i bogobojaznosti. Učenjaci iz reda Muslimanske braće imali su važnu ulogu u obrazovanju u Saudiji; oni su bili učitelji i profesori u školama i fakultetima, gdje se odgajala mnogobrojna saudijska omladina. Kraljevina Saudijska Arabija to cijeni i pamti sudjelovanje Muslimanske braće u saudijskom preporodu, posebno nakon prisilnog iseljenja brojnih aktivista pokreta El-Ihvan el-muslimun iz Egipta, koji su bili stručnjaci u različitim naučnim oblastima u vrijeme diktatorskih i režima, kad su mir i sigurnost nalazili u zemlji Dvaju časnih harema i davali doprinos u preporodu bratskoga saudijskog naroda.
Trajna je bila praksa Kraljevine da Muslimansku braću cijeni tokom nekoliko razdoblja, sve do devedesetih godina prošlog stoljeća kad se na svjetskoj sceni stanje promijenilo i kad su se počeli kovati planovi da se pokret Muslimanska braća u potpunosti zabrani, ili, pak, stijesne mogućnosti njegovog djelovanja. Od strane minisarstva unutršanjih poslova su protiv Muslimanske braće izdate određene izjave, ali se to uspijevalo, zahvaljujući djelovanju mudrih i razboritih ljudi, na izvjetan način preduprijediti i usaglasiti.
Međutim, danas, kad Egipat prolazi kroz veoma teško stanje i kad se krupni događaji koji zahtijevaju, u najmanju ruku, opreznost, razboritost i promišlejno postupanje spram krvavih dešavanaj u Egiptu, izdat je proglas bez objašnjenja koje bi iko mogao prihvatiti, bez logike koja ikoga može uvjeriti, a koji pokret Muslimanska braća stavlja na listu terorista. Ono što se nadaje kao obaveza svakoga ko ima morala i vjere, jeste da se pozove na nedavnu historiju i osvjedoči se o ponašanje saudijskog ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno, ono nije ispravnije od pozivanja na iskaze istaknutih učenjaka Kraljevine, neka se Allah smiluje onima koji su se s Njim već susreli, a onima koji su živi neka produži život darujući ih dobrim zdravljem.

Zvanična fetva
Poznata je ranija fetva od strane Stalnog vijeća za naučna istraživanja i fetve u Saudijskoj Arabiji, koju su potpisali istaknuti saudijski učenjaci: šejh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, Abdurrezzak Affifi, Abdullah ibn Ka'ud, Abdullah ibn Gadjan, neka im se Allah smiluje, u kojoj, uz ostalo, stoji: „Džemat ili ili grupa koji su najbliži Istini i najdosljedniji u njenoj primjeni su Ehlu-sunne (sunnije ili sljedbenici sunneta), a tu spadaju: Ehlul-hadis (Sljedbenici hadisa), Ensarus-sunne (Društvo pomagača sunneta), zatim pokret Muslimanska braća. Uzevši uopćeno, svaka od ovih skupina ima i grešaka i ispravnih postupaka. Obaveza je s njima sarađivati u onome što je ispravno, a kloniti se onoga u čemu su zapali u grešku, savjetujući se i potpomažući se u dobru i bogobojaznosti“ (Fetve Vijeća, XXXIV, str. 91).
U sklopu predavanja pod naslovom „Etika učenjaka i njen utjecaj na zajednicu“, šejh Abdulaziz ibn Baz, bivši muftija Kraljevine Saudijske Arabije, Allah mu se smilovao, kazao je „Vidimo jednu opasnu pojavu koja se počela širiti među pojedinim učenjacima i studentima, a to je klevetanje islamskih pokreta u današnjem svijetu i unošenje sumnjičenja u ispravnost metodologije onih koji pozivaju u islam (da'ije).“ U vezi s tim, Šejh Ibn Baz kaže: „Muslimanskoj braći, Džema’atu-da’veti vet-teblig, kao i drugim društvima, bez obzira na razlike u njihovim nazivima, cilj treba biti slijeđenje Šerijata i pridržavanje onoga što je donio Allahov Poslanik, a.s., te da se klone svih drugih ciljeva. Tako će se ljudi međusobno zbližavati, napori se ujedinjavati, sporovi se smanjivati, a srca čistiti. Ko imadne potrebu nešto kritikovati kod bilo kojeg društva, neka mu uputi savjet! Neka piše njemu i njegovom predsjedniku! Neka mu ono što kritikuje potkrijepi dokazima, blagošću i mudrošću! Takvo treba biti uzajamno savjetovanje, uz nastojanje da se priskrbi dobro a odbaci zlo, uz omekšavanje srca, uz otvorenost za dobro i zatvorenost za zlo. A kad se radi o uzajamnom vrijeđanju pogrdnim nazivima, kuđenju ovoga ili onoga, to je nešto što kida redove i razjedinjuje društvo, što proizvodi više blata u zemlji i dodatno zlo u zlu.“
U nastavku, šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao, kaže: „ Spašena skupina (el-firkatun-nadžije) – to su oni koji pozivaju ka Kur’anu i Sunnetu; iako su podijeljeni u više džemata (pokreta), od kojih su neki na jednom a drugi na drugom mjestu, sve dok su im cilj i vjerovanje jedno, ne smeta to što se jedni zovu Ensaru-sunne (Pomagači sunneta), drugi El-Ihvan el-muslimun (Muslimanska braća), a treći ovako ili onako. Važni su njihovo uvjerenje i djelo. Ako ustrajavaju na putu Istine i Allahovoj Jednosti, ako su tome privrženi i slijede Allahovog Poslanika, s.a.v.s., rječju, djelom i uvjerenjem, različiti nazivi tih džemata (pokreta) ništa ne smetaju“ (Ibn Bazove Fetve, VIII, str. 183).

Šejh Ibn Džebrin
Slično tome je svojevremeno govorio i poznati saudijski alim šejh Abdullah ibn Džebrin, Allah mu se smilovao, koji je rekao: „Kad se radi o brojnosti islamskih pokreta (el-džema’at el-islamijje), ne mislimo da su to zalutale grupe (el-firek ed-dalle) samo zbog toga što se različito nazivaju (tj. imaju drugačija imena), ukoliko im je cilj jedan. U Kraljevini postoji džemat da’ve ve-teblig, u njemu je najviše svršenika islamskih fakulteta, njihova akida (vjerovanje) je akida ehli-sunneta, oni smatraju da je pozivanje ka Allahu najutjecajnije putem djelovanja i putovanja. Tu su i selefije, i oni su pripadnici ehli-sunneta vel-džema’ata, oni smatraju da prednost ima obrazovanje i bavljenje akaidskim pitanjima. Tu su i Muslimanska braća koja smatraju da je najpreče bavljenje pozivanjem ka Allahu i jasno ukazivanje na zabranjena djela. Ima i onih koji smatraju da je potrebno izbjegavanje i držanje podalje od grješnika, makar oni bili i vođe, a ima i onih koji smatraju da je dozvoljeno miješanje s moćnima da bi se ublažilo njihovo zlo. Važno je da su svi u akidi (vjerovanju) ehli-sunneta vel-džema’ata, i takvi se ne ubrajaju se među zalutale skupine. Ako se među njima nađe neko ko je drugačijeg uvjerenja, poput npr. onih koji negiraju Allahova svojstva, ili Uzvišenog Stvoritelja poistovjećuju s Njegovim stvorenjima, ili dopuštaju nešto što je širk (pripisivanje Allahu druga), ili dozvoljavaju ono što je haram (zabranjeno), ili pak govore herezu, negiraju Allahovu moć itd., za one koji tako rade treba znati da pripadaju skupini koja je zalutala i upozoravati ljude na pogrešnost njigovog pozivanja. A Allah zna najbolje.“ (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džebrina, fetva br. 11.622)

Prijateljstvo s Muslimanskom braćom
Šejh Ibn Džebrin, Allah mu se smilovao, rekao je: „Za svako džemat i skupinu koji postupaju po sunnetu i pozivaju u Šerijat, naređuju dobro, zabranjuju zlo, klone se onog što je zabranjeno i novotarija, rekli bismo da s njima prijateljujemo i volimo ih. Ako kod njih bude nekoga nedostatka ili odstupanja, savjetujmo ih i upozoravajmo na pogubnost odstupanje od Šerijata. Među istaknute džemate spadaju Muslimanska braća koja vrše pozivanje ka Uzvišenom Allahu, savjetuju muslimane i onima koji se s njima druže objašnjavaju šta je dobro.“ (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džebrina, fetva br. 2975)

Borba protiv Muslimanske braće
Kad je šejh Ibn Džebrin, Allah mu se smilovao, bio upitan u vezi s borbom arapskih organizacija i njihovih pomagača protiv Muslimanske braće danas, odgovorio je: „Muslimanska braća koja su se pojavila u Egiptu, imala su za cilj preporod i pozivanje ka Allahu. Njihovom pokretu se dogodilo to da je Allah, njihovim sebebom, uputio mnoge ljude, koji su počeli klanjati namaz, kloniti se pijenja opojnih pića, činjenja nemoralnih i zabranjenih djela. Međutim, kod nekih od tih ljudi su se održale neke džahilijetske navike, koje da'ije iz reda Muslimasnke braće nisu mogle otkloniti. Zato su nastojali ublažiti ih. Budući da su oni bili pojedinci, i da nisu imali svojim rukama vlast, oni nisu mogli rušiti kupole i mauzoleje koji su se pravili nad grobovima i to zabraniti. Pošto nisu imali ni snažna uporišta, predsjednici država su ih savladavali i odvodili u zatvore. Mnoge su poubijali zbog uvjerenja da oni protiv vladara huškaju građanske mase, da ističu slabosti vladara koji dopuštaju nemoral, konzumiranje alkohola i sl. Vlastodršci su ih zbog toga nastojali rastjerati, progoneći ih i slamajući im snagu.“ (Oficijelni web-portal šejha Ibn Džebrina, fetva br. 11.622).

Proglas 56 saudijskih učenjaka
Nakon vojnog udara izvedenog protiv predsjednika Muhammeda Mursija, početkom jula 2013. godine, 56 saudijskih učenjaka izdali su zajednički Proglas, u kojem se kaže: „Svrgavanje izabranog predsjednika, koje se dogodilo u Egiptu, od strane ministra odbrane, puč je sa svim mogućim pretpostavkama. To je zabranjeno zločinačko djelo. Mi ga odbijamo jer ga smatramo otvorenim istupanjem protiv legitimno izabranog vladara, jasnim gaženjem volje naroda. Tvrdimo da su pogrešne sve mjere koje proizlaze iz toga“.
U tom Proglasu učenjaci dodaju: „Mi bilježimo svoje protivljenje i iznenađenost zbog ponašanja nekih država koje su pohitale priznati puč, iako je on protivan volji egipatskog naroda, protivljenje zakonito izabranom vladaru. To je potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu koje je zabranjeno Šerijatom. Takav stav će imati pogubne negativne posljedice po sve ako Egipat – ne dao Allah – uvede u bezvlašće i unutrašnje međusobno ratovanje.“
Učenjaci ističu da se suština svega sastoji u tome što vojni udar u Egiptu nema cilj da nešto popravlja, već želi ukloniti islamske i patriotske struje, spriječiti istinsku samostalnost u traženju rješenja za Egipat i njegovu politiku, naglašavajući da to uvjerava kako su vojna komanda, političke ličnosti i ciljano uspostavljene stranke – kao što su Front spasa i Pokret otpora, a to je građansko krilo puča – bliski zapadnjačkim krugovima, Koptima i neprijateljima islama uopće.
Učenjaci Kraljevine Saudijske Arabije zaključuju Proglas riječima: „Sebi i svojoj braći u Egiptu i drugdje napominjemo da ono što se tamo odvija biva određenjem Uzvišenog Allaha, a to je jedna od faza razračunavanja između Istine i laži, između islama i sekularizma, između suverenosti i podaništva. Držite do sebe! Ustanite protiv puča koji je započeo ukidanjem vaših ustavnih ustanova a nastavio se ubijanjem onih koji klanjaju.“

Šejh dr. Selman el-Avde
Poznati saudijski učenjak šejh Selman ibn Fehd el-Avde, koji je inače pomoćni sekretar Svjetske unije islamskih učenjaka i koji uživa veliki ugled među saudijskom omladinom, u vezi proglašavanja Musliamsnke braće terorističkom organizacijom, kazao je: „Muslimanska braća nisu nikakvo terorističko društvo. Ja sam uvjeren da su oni jedno od društava koja su umjerena i pravična, koja su na strani dobra. Ja ne pripadam Muslimanskoj braći, ali se ponosim time što poznajem mnoge od njih, što sam se obrazovao iz djela nekih od njih. Ja volim mnoge od njih i ponosan sam na prijateljstvo s njima. Muslimanska braća imaju dugu historiju. Njima pripada divna nagrada za zasluge koje se ne mogu poreći, za djela koja će se sa zahvalnošću spominjati. Ovo kažemo sasvim otvoreno, bez ikakvih ograda. (http://youtu.be/MRslmGj406s)

Šejh dr. Sefer el-Havali
Šejh Sefer ibn Abdurrahman el-Havali, jedan od istaknutih i svjetski poznatih učenjaka iz Saudijske Arabije, rekao je: „Islamski pokreti su bili oni koji su se suprotstavili kolonizatoru, a među njih spada i pokret Muslimanska braća u Egiptu. Ako se vratriš u vrijeme nakon koloniziranja tih područja, naći ćeš, one od njih koji su preživjeli, u zatvoru, ili ćeš ih zateći u društvenoj izolaciji. Razlog tome je da je došla jedna sekularistička skupina, podržana od strane kolonijalizma, koja je željela sebi pripiše njihove zasluge, proizvodeći kod zajednice uvjerenje da se nisu za nju borili, da se nisu borili ni u Alžiru, ni u Maroku, ni u Libiji, niti u Egiptu. A prava istina je da su se ti ljudi itekako borili protiv okupatora ali je njihova borba oteta od strane onih koji su naklonjeni Zapadu i kolonizatorima.“

Šejh dr. Aid el-Karni
Šejh Aid el-Karni je kaže: „Muslimanska braća su umjereno islamsko društvo. Treba im dati potpunu mogućnost da vladaju zemljom, da ostvare nade i ambicije egipatskog naroda, posebno zbog toga što su na vlast došli zakonitim putem, posredstvom biračkih kutija.“
S arapskog preveo:

M. Hajrulahović

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.