Istigfar je pečat, konac svih ibadeta

Istigfar je pečat, konac svih ibadeta
Istigfar je pečat, konac svih ibadeta

U Kur'anu se naredeba o istigfaru često nalazi, Kur'an nas ohrabruje i podstiče na istigfar, objašnjava njegove plodove i vrijednosti, posebno na kraju djela obožavanja Allaha i na završetku ibadeta. Bila je praksa Poslanika alejhi selam, da mu istigfar bude pečat dobrih djela, to je dokazano u Muslimovom Sahihu.

Prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio namaz, izgovorio bi tri puta estagfirullah”.

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 18. ajetu  sure Ez-Zarijat:

 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ        “Oni su u praskozorje oprost od grijeha molili”.

 

Ovaj ajet opisuje vjernike koji Allaha obožavaju i u noći mu se klanjaju dok drugi ljudi spavaju, ali i pored toga, nakon tih ibadeta oproštenje za svoje grijehe traže (istigfar čine). Zato je i zadnji ajet sure El-Muzzemmil, koja se još naziva i sura noćnog namaza, riječ:        

“I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.”

I onome koji abdest uzima propisano je da na koncu svoj abdest opečati istigfarom jer je zaista najbolja završnica svih dobrih djela tevba i istigfar.

Ovu abdesku dovu prenosi Omer, radijalahu anhu od Poslanika, sallallahu ´alejhi ve sellem, da je rekao: Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže:

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i daje Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, Allahu moj, učini me od onih koji se često kaju i mnogo čiste! Sigurno će mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi.

Kada Uzvišeni govori o Hadžu i o samoj završnici Hadža kaže: Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah, uistinu, prašta i samilostan je.  El-Bekare 199.  “A zatim krenite”, misli se na polazak prema Mini desetog Zul-Hidžeta, dan kada hadžija ulazi u samu završnicu hadža.

Poslaniku, sallallahu ´alejhi ve sellem, je bila praksa da i svoja sijela, sastanke završava dovom i pečati istigfarom, kao što stoji u hadisu: Slavljen nek’ si Allahu moj i Tebi svaka hvala. Svjedočim da nema boga osim Tebe, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.

Kao predhodnu tako i ovu dovu nakon sijela bilježi Ebu Davud od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: “Onaj ko se zadesi na sijelu, i pri tome izgovori nešto ružno, a zatim prije nego što napusti sijelo kaže: ‘(Allahu moj, slava i zahvala Tebi pripada, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se kajem i od Tebe oprost molim)’, bit će mu oprošteno ono što je počinio na tom sijelu.”

Čak je Poslanik , sallalahu alejhi ve sellem, svoj plemeniti život završio, ostvarivši potuno robovanje Allahu i savršenu pokornost, istigfarom, čineći istigfar.

Aiša radiallahu anha, prenosi da je čula Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, u trenucima prije smrti, dok je bio naslonjen na nju leđima  kako tiho izgovara ovu dovu “Allahu , oprosti mi i smiluj mi se ! Pridruži me društvu Najuzvišenijeg “.  Preselio je sa istigfarom na usnama jer se Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, i za vrijeme svog čistog i plemenitog života stalno svoje usne valažio istigfarom.

Preve generacije bi čovjeka koji preseli nakon učinjenog dobrog djela, nakon ramazana, hadža ili umre smatrali i nadali se da je od Dženetlija. Stalno su činili dobro djela i na koncu pečatili svoje živote istigfarom i šehadetom.

Kada su na samrtnoj postelji upitali Alau bin Zijada šta ga je rasplakalo rekaok je: Tako mi Allaha cijelog sam se života nadao da ču smrt dočekati tevbom i šehadetom. Pa ga upitaše šta ćeš? Reće donesitemi vode te se abdesti, zatim zatraži čistu i novu odječu te se obuče okrenu se prema Kibli. Pa je glavu dva do ti puta pomjerio zatim mu u stranu pade i preseli.

Na kraju ovogodišnjeg ramazana, srca postača su radosna zbog toga što su iskreni mu’mini uz Allahovu, subhanehu ve te’ala, pomoć gotovo ispostili još jedan ramazan i jer se sutra naveče inša-Allah uz Allahovu, pomoć završava ramazan. Neka se zato raduju vjernici, uvjereni da su im svi njihovi ibadeti u mubarek ramazanu primljeni, a grijesi oprošteni!

Zbog toga su ovo trenuci u kojima učimo dove i činimo istigfar i nadamo se da će nam naš post biti primljen, a za ispravan post nema druge nagrade sem dženneta.

Ramazan je škola u kojoj smo učili o strpljivosti, darežljivosti i ustrajnosti, a odvikavali se od pohlepe, škrtosti i lijenosti, ako ispraćamo ramazan, sa njim ne ispraćamo pokornost Allahu, subhanehu ve te'ala, bogobojaznost i ustrajnost, naprotiv odlaskom ramazana mi jačamo našu vezu sa Allahom, dželle še'nuhu i potvrđujemo da ćemo biti još bolji i snažniji u svome dinu.

Dokaz da je neki ibadet primljen je da se nakon njega nastavi sa činjenjem dobrih djela, a dokaz da ibadeti nisu kabul je da se nakon toga čovjek vrati griješenju

Braćo, neka vam je mubarek ostatak ramazana, neka su vam sretni dani Bajrama i da ih inša-Allah još puno dočekamo u još jačem imanu, miru, sreći i blagostanju ummeta!

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učvrsti na putu islama, da pomogne našoj ugroženoj braći i sestrama, a posebno onima u: Palestini, Siriji i Burmi, da od nas primi: namaze, post, učenje Kur'ana, zekat, sadekatu-l-fitr, dove i sva dobra djela koja učinismo u mubarek ramazanu, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima! Oproštenje molimo od Tebe. Milostiv budi i smiluj nam se.

Vjerskoprosvjetna služba Mešihata IZ-e

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.