Dobro naučite svoju lozu i održavajte rodbinske veze

تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم

Naša današnja tema je hadis koji je zabilježen u Sunenu Tirmizije u kojem je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Dobro naučite svoju lozu i održavajte rodbinske veze.“[1]

Održavanja rodbinskih veza je velika stvar. Radi se o šerijatskoj obavezi, te prirodnoj i sociološkoj potrebi. Allah je tu obavezu, hvaleći one koji održavaju rodbinske veze, naredio u Kur'an-i Kerimu:

„I oni koji održavaju ono što je Allah naredio da se održava i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše.” (Er-R’ad: 21)

Isto tako upozorio je na posljedice kidanja rodbinskih veza: „A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se održava, i čine nered na zemlji – njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište!” (Er-Ra’d: 25)

U Sahih Muslimu se od Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je rekao: “Uzvišeni Allah je stvorio stvorenja, a kad je završio, ustala je rodbinska veza i rekla: ‘Ustala sam tražeći od Tebe zaštitu od kidanja rodbinskih veza.’ Uzvišeni Allah joj reče: ‘Hoćeš li biti zadovoljna ako budem čuvao i pazio onoga ko tebe bude čuvao i pazio, a da odbacim onoga ko tebe ne pazi i ne održava?’ Rekla je: ‘Da, bit ću zadovoljna, Gospodaru moj.’ Potom je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Čitajte ako hoćete: -Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!”[2]

U Sahihu-l-Buhariji se prenosi hadis Ebu Ejjuba el-Ensarije, r.a., da je rekao: „Došao je neki čovjek govoreći: ‘Allahov poslaniče, obavijesti me o nekom djelu koje će me uvesti u Džennet.’ Reče: ‘Obožavaj Allaha ne pridružujući mu ništa, obavljaj namaz, daji zekat i obilazi rodbinu.'“

Dakle, održavanje rodbinskih veza je veoma bitna stvar, a onaj ko obilazi rodbinu ima velike deredže, a isto tako onaj ko kida rodbinske veze ima veliki grijeh.

Danas smo u prilici vidjeti da pojedini održavaju rodbinske veze dok na drugu stranu vidimo neke koji uopšte ne mare za njih. Treba se bojati takvih prizora.

Održavanje rodbinskih veza nije samo slika rodoslovskog stabla koju kačimo na zidove, niti je da ti i tvoja djeca budete u središtu tog stabla, već je obilazak rodbine i rođaka, a tek nakon toga obaveza upoznavanja sa rodoslovskim stablom, koljenima i cjelokupnom lozom, kako bi održavao rodbinske veze a ne kako bi se njome ponosio. Upravo je zato Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao „Dobro naučite svoju lozu“ ali ne da bi vas ona prevarila ili da se dičite svojom brojnošću već da bi – „održavali rodbinske veze.“

Onaj ko kida rodbinske veze je veliki griješnik kod Allaha, a ta griješnost negativno utiče na oba svijeta. Podsjetimo se nekih negativnih uticaja kidanja rodbinskih veza.

Prvi

Za onog ko kida rodbinske veze slijedi prokletstvo, gluhoća i sljepilo. Prokletstvo je udaljavanje od Allahove milosti, gluhoća je da takav ne može čuti istinu dok čuje druge stvari, ali ne i istinu, isto tako da sve drugo osim istine vidi. Uzvišeni Allah kaže: „Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.“ (Muhammed: 22-23)

Onoga ko kida rodbinske veze zadesit će ovaj musibet. Kako da to ne bude slučaj ako je u pitanju najbliža rodbina, majka ili otac. Čudno je kada dijete napusti svog oca i ne obilazi ga! Mnogi kažu da ne govore sa svojim ocem, majkom, bratom ili sestrom – znajte da je takav udaljen od Allahove milosti.

Drugi

Kako se bilježi u Musnedu imama Ahmeda, Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: „Doista se djela sinova Ademovih izlažu Allahu Uzvišenom i Plemenitom u svakoj noći uoči petka, pa se djela onoga ko kida rodbinske veze neće primiti.“[3] Ovo je tek velika nesreća jer ne radi se o bližnjoj ili daljnjoj rodbini već rodbini uopšte. Zato, obilazi svoju rodbinu, barem im uputi selam. Iako ti zbilažavanje sa nekom rodbinom može uzrokovati probleme, ipak ih obiđi, pošalji im selam kako bi se tvoja dobra djela prihvatila.

Treći

Onog ko kida rodbinske veze sustiže kazna već na ovom svijetu. Mi ne znamo kakva je to vrsta kazne, da li je siromaštvo, sekiracija, tuga, težak život i sl. Ono što znamo jeste hadis koji prenosi Ebi Bekrete, r.a., koji je zabilježen kod Buharije u Edebu-l-mufredu, a glasi ovako: „Nema grijeha koji je preči da zbog njega Allah ubrza počiniocu kaznu na dunjaluku, uz kaznu koju će mu ostaviti na Ahiretu, od grijeha nasilja i kidanja rodbinskih veza.”[4]

Mnogo ih je prekinulo rodbinske veze! Ovaj narativ važi i za mene i za tebe. Želimo da vratimo vodu u njen pravi tok, u protivnom zaradit ćemo kaznu.

Od tih kazni, kako je zabilježeno u Sahih Muslimu, Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Džubejr bin Mut'im, r.a., spominje ovu: „U Džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze.“[5] To je najrigoroznija kazna.

Ovi uticaji su veoma jasni. Kada ih pametan čovjek čuje sigurno će zatražiti oprost od Allaha! Jer ovo su bjelodani i očiti grijesi. Štaviše, radi se o velikim grijesima. Pametan griješnik će se na vrijeme pokajati kada će mu to kajanje koristiti.

Međutim, želim da zastanem kod ove poente, da je prenesem dobrim ljudima poput vas, da je prenesem do onih koji posjećuju svoju rodbinu poput vas koji posjećujete rodbinu, da vidimo šta je Allah takvim ljudima obećao, jer ako postoje onih koji kidaju rodbinske veze, više je onih, hvala Allahu, koji posjećuju svoju rodbinu. Zato poslušajmo šta je Allah za njih pripremio:  

Prvo:

Doista, Allah, dž.š., daje berićet u djelima i uvećava berićet u mjestima življenja. U hadisu Aiše, r.a., kako prenosi Bejhekija u Šu'abu-l-imanu, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Održavanje rodbinske veze, lijep ahlak i dobrosusjedski odnosi – ispunjavaju berićetom mjesta i gradove, i produžavaju život ljudima!“[6]  

Drugo:

Onaj ko održava rodbinske veze Allah održava vezu sa njim. Pruža mu svoje izobilje, ljubaznost i milost. U hadisu koji prenosi hazreti Aiša, r.a., Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Rodbinska veza (er-rahim) izvedena je iz korijena imena Milostivi (er-Rahman), pa joj je Allah rekao: ‘Ko na tebe bude pazio – pazit ću i Ja na njega, a ko te bude kidao – i Ja ću s njim prekinuti!’“[7]

Onaj ko održava rodbinske veze njegovo uže vodi do milosti Uzvišenog Allaha.

Treće:

Održavanje rodbinskih veza smatra se pokornošću čiji sevap najprije stiže. Trebamo dobro razmisliti i u život pretočiti hadis koji prenosi Ebi Bekrete, r.a., u Sahihu Ibn Hibbana u kojem Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: „Doista pokornost kojom se najbrže stiču sevapi je održavanje rodbinskih veza, pa makar ukućani bili veliki griješnici, imetak će im narasti a broj im se uvećati budu li čuvali rodbinske veze. I nema ni jedne porodice koja održava rodbinske da će u nečem oskudivati.“[8] Uzmi ovo kao pravilo – nema ni jedne porodice koja održava rodbinske veze a da nešto trebaju. Zbog toga uvezane porodice nalazimo u dobru, napretku, ponosu. Ako neko od članova porodice skrene i izgubi se onda i porodice propadnu i zalutaju a životni putevi im se zatvore. Ovo je veoma velika blagodat i plod za one koji održavaju rodbinske veze.

Četvrto:

Opraštanje grijeha. Nama je veoma potreban ovaj plod održavanja rodbinskih veza! U Sunenu Tirmizije bilježi se hadis koji prenosi Ibn Omer, r.a., da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., i upitao ga: „O Allahov poslaniče, počinio sam veliki grijeh, imam li pravo na pokajanje (tevbu)?“ Reče: „Imaš li majku?“ Reče: „Nemam.“ Reče: „Imaš li tetku (halu)?“ Reče: „Imam.“ Reče: „Onda joj čini dobro.“[9]

Način na koji ćeš se otarasiti grijeha jeste da obilaziš svoju tetku/halu, dakle, da održavaš tu rodbinsku vezu, da činiš dobro tvojoj amidžinici, ili starijem bratu koji te čuvao i bio boleći zbog tebe, i odgajao te dok nisi porastao i završio fakultet, da održavaš rodbinsku vezu sa nekim iz tvoje rodbine, jer će to dovesti do opraštanja grijeha.

iz knjige Jezgroviti govor

autor, Rashid bin Muhammed al-Fatis al-Hajiri

preveo, Džemo Redžematović


[1] Prenosi ga Ahmed (374/2); Tirmizija; Kitabu-l-birri ve-s-sileti, Babu ma dža'e fi ta'limi-l-nesebi, broj (1979), dio hadisa Ebu Hurejre, r.a. hadis u potpunosti glasi: Dobro naučite svoju lozu i održavajte rodbinske veze jer nema bliskosti za onoga ko prekida rodbinske veze niti otuđenosti za onoga ko održava rodbinske veze.

[2] Prenosi ga Muslim; Kitabu-l-edeb, babu fadli siletir-rahimi, broj (5983); Muslim; Kitabu-l-iman, Babu bejani-l-imani-l-lezi jedhulu bihi-l-Dženneh, broj (13).

[3] Bilježi ga Ahmed (484/2) od Ebu Hurejre, r.a. Po ocjeni Šu'ajba el-Arnauta ovaj hadis je hasen.

[4] Prenosi ga Buhari; Edebu-l-mufred (68); Ahmed (36/5); Ebu Davud; Kitabu-l-edeb, Babu fi-l-nehji ani-l-bagji, broj (4902); Tirmizija; Kitabu sifati-l-kijame, broj (2511), Ibn Madže; Kitabu-l-zuhdi, Babu-l-bagji, broj (4211).

[5] Prenosi ga Buharija; Kitabu-l-edeb, Babu ismi-l-kati'i, broj (5984); Muslim, Kitabu-l-birri ve-s-sileti, Babu sileti-r-rahimi ve tahrimi kati'atiha, broj (2556).

[6] Šu'abu-l-iman, broj (7599).

[7] Prenosi ga Buhari; Kitabu-l-edeb, Babu me vesale vesalehullah, broj (5989).

[8] Sahih Ibn Hibban, broj (440).

[9] Prenosi ga Tirmizija, Kitabu-l-birri ve-s-sileti, Babu ma dža'e fi birri-l-haleti, broj (1904/1), izdavač Beššar.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.