MAHMOUD DARWISH – PJESNIK LJUBAVI

Mahmoud Darwish dobitnik je Lannanove nagrade za kulturnu slobodu 2001. Smatra se jednim od najistaknutijih pjesnika arapskog svijeta. Njegovim čitanjima u arapskim metropolama prisustvuju hiljade – ponekad i desetine hiljada – iz svih slojeva društva. Kritičar Hassan Khader naziva Darwisha pjesnikom ljubavi. Darwishova rana poezija bila je lirska; kasnije je evoluirao radi obrade simboličnijih i … Opširnije