Osvajanje Egipta: Razgovor Ubadeta ibn as-Samita sa egipatskim vladarem Mukavkisom

  Osvajanje Egipta zauzima veoma značajno mjesto u islamskoj historiografiji. To iz razloga što sadrži mnoge poruke i predstavlja prekretnicu u islamskoj ekspanziji. Egipat je bio premija i važan centar kasnijeg islamskog misionarstva, ali je označio i poraz jedne velike imperije koja je dugo zadavala probleme muslimanima. Ukoliko je cilj impozantniji utoliko su bitke žešće … Opširnije