Jedno skončanje – pouka i poruka

POUKA: U svom djelu al-Bidaje ve-n-Nihaje, Ibn Kesir od Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je jednog dana dok je sjedio sa grupom ljudi, pored njih prošao Allahov poslanik, s.a.v.s., i kazao: „Doista među vama je čovjek čiji će kutnjak u Vatri biti veći od brda Uhud.“ Poslanik, s.a.v.s., im je tada rekao da će neko … Opširnije